Arena Torsk skal gjennom et forpliktende og målrettet samarbeid mellom medlemsbedriftene og FoU- og Innovasjonsmiljøene utvikle helårlig virksomhet og stabil råstofftilgang til markedet.

#codcluster på Instagram

Kontakt