Om oss

Arena Torsk er en bedriftsklynge med Arena-status og består av aktører fra hele verdikjeden i torskenæringen.

Visjon 
Arena Torsk skal være verdensledende på innovasjon innenfor torskenæringen.  

Hovedmål 
Vårt hovedmål er å løfte lønnsomheten i torskefisknæringen gjennom et forpliktende og målrettet samarbeid mellom bedriftene og med Forskning og Utvikling og Innovasjonsmiljøene, med vekt på å utvikle helårlig virksomhet og stabil råstofftilgang til markedet. 

 

Kontakt