Fokusområder

Vårt mål er økt lønnsomhet i næringen gjennom forpliktende og målrettet samarbeid mellom næringsliv, det offentlige og FoUI-miljøene. Misjonen er helårlig virksomhet, hvor stabil råstofftilgang og leveringsdyktighet gjennom levendelagring er viktigste stikkord.

Her kan du lese mer om våre strategier.