Råstoff, kvalitet og kontroll

Råstoff, kvalitet og kontroll

Nasjonale myndigheter tok i 2013 initiativ til ei bonusordning som belønner fiskere som leverer levendefisk til mottak. Nytt regelverk innført i 2015 gir økt fleksibilitet  og mer håndterbare rammer knyttet til levendelagring av torsk. Klyngen vil benytte arenaperioden til å arbeide for et gjennombrudd for helårlig produksjon av torsk og lønnsomt levendefiske også etter at bonusperioden er over. Klyngen vil bl.a. forske på lokasjoner, samdrift torsk-laks, fòr og fiskehelse. Flere forskningsprosjekter, der ulike klyngebedrifter deltar, er i startfase innenfor disse områdene. Kompetansemegler er involvert. 
I løpet av arenaperioden (tre år) har klynga som mål at 20.000 tonn torsk skal levendelagres, for å bidra til helårlig produksjon, noe som vil innebære ei omsetningsøkning på en ca. en milliard kroner for klyngebedriftene. Dette forutsetter en årlig  økning på 25 prosent levendefanget råstoff for hvert arenaår, samt en merpris på 2014-nivå. Det forutsetter også at næringa lykkes i å ta ut mer av verdiskapingspotensialet på restråstoff, og at salgselskapene i klynga styrker sin fortjeneste på omsetning av levendelagret torsk.