Markedskompetanse

Markedskompetanse

Hvitfisknæringen er sterkt sesongbetont og gjør at det fiskes store kvanta på kort tid. Dette resulterer ofte i kvalitetsforringelse på råstoffet, som betyr at fisken må  produseres og selges til lavere fortjeneste enn ønskelig/nødvendig.   

Klyngen vil arbeide for strukturelle tiltak av felles interesse, som hever kvaliteten og gjør det mulig å selge attraktive produkter i det best betalte markedet. Bedriftene samarbeider om tiltak som utvikler markedene og styrker mulighetene for å lansere produkter av høy kvalitet.