Markedskompetanse

Markedskompetanse

Lønnsomhetspotensialet i et råstoff av god kvalitet må tas ut i markedet. Det vil kreve økt grad av markedsorientert tankegang samt utvikling av eksisterende og nye markeder. Det gjør vi ved å jobbe systematisk med markedsinnsikt, markedsutvikling og omdømmebygging. Vi identifiserer muligheter for eksisterende og nye produkter i nye og etablerte markeder. Forutsigbarhet og leveringsevne hele året er avgjørende konkurransefaktorer for norsk hvitfisknæring i et globalt marked. Vår innsats for mer helårighet er et viktig bidrag i en global markedsutvikling. Ved å flytte fokus fra produksjon til marked, kan verdiskapingen av restråstoff og hvitfisk økes betydelig.