Industrielle vilkår

Industrielle vilkår

En ny næring møter nye problemstillinger, og dialog og samarbeid med myndighetene er viktig. Regelverk og rammebetingelser tilpasset levendelevering og -lagring er helt avgjørende for utvikling av næringen. Arena Torsk bidrar til en god dialog rundt dette. Målet er at FBA kan bli en lønnsom og bærekraftig næring som kan stå på egne ben i fremtiden. AT skal bidra med kompetanse og faktagrunnlag og sikre et godt samarbeid med myndigheter og forvaltning.