Industrielle vilkår

Industrielle vilkår

Klyngebedriftene som driver med fangst, lagring, produksjon og foredling, må forholde seg til detaljerte og skiftende rammebetingelser, noe som gjør det vanskelig å planlegge og tenke strategisk. Reglene og kravene til dokumentasjon oppleves som kompliserte. Det kan være langt fra forvaltningens krav til næringsaktørenes hverdag.   
For å oppnå utvikling og økt verdiskaping, er det avgjørende at næringa får klarere og mer forutsigbare rammebetingelser. Klyngen vil legge vekt på en god faktabasert dialog med næringsorganisasjoner, forvaltning og myndigheter, med tanke på å få gjennomslag for rammebetingelser som fremmer forutsigbarhet og vekst.