Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

Kompetanseutvikling i Arena Torsk – KAIT

Utvikling av levendefangst og levendelagring av torsk er nybrottsarbeid, og kunnskap står sentralt i dette. Oppgaven er å fange opp og dele erfaringer, knowhow og forskningsresultater slik at det kommer alle i klyngen til gode. Når mange bidrar dannes det et dynamisk miljø for vekst og utvikling. Kompetansebygging er et viktig element i alt man gjør i Arena Torsk, enten det gjelder rammevilkår, råstoff og kvalitet eller markedsrelaterte spørsmål. At man har valgt å opprette et eget satsingsområde for kompetanseutvikling skyldes behovet for å sikre ressurser til å systematisere og koordinere arbeidet. Utvikling av et utdanningsprogram innenfor levendefangst og levendelagring er en viktig del av satsingen. Organisering av kurs, seminarer, workshops og møteplasser der bedriftene uttrykker behov for mer kunnskap er også viktige oppgaver.