Artikkel

Anonym (ikke bekreftet)

Workshop: Fôr til torsk i fangstbasert akvakultur (FBA)

5. okt 2016 10:52 (Sist redigert 27. Mai 2020 13:41)

Tirsdag 27. september 2016 i ble det gjennomført en svært vellykket workshop i Tromsø med tema «Fôr til torsk i fangstbasert akvakultur».

På workshopen la Nofima fram en ny rapport med kunnskapsstatus over hva som er gjort med hensyn til å utvikle et fôr til torsk i merd. Kunnskapen skal brukes til å videreutvikle et kommersielt fôr som skal bidra til at torsk i fangstbasert akvakultur skal utvikle seg videre. Foruten Nofima, bidro fôrprodusentene Biomar og Skretting, produsentbedriften Tobø Fisk AS og Vesterålen Marine Olje AS med foredrag. Det ble videre gjennomført gruppearbeid, hvor ulike sider ved videreutvikling av fôr ble drøftet. Fiskeriparken AS hadde ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av samlingen på oppdrag fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskingsfond (FHF).

Råstoff, kvalitet og kontroll
0