Artikkel

Daniel Sowe

Fiskeslo blir fiskefôr

26. okt 2016 09:59 (Sist redigert 26. okt 2016 09:59)

Opprettelsen av Vesterålen Marine Proteiner er et godt eksempel på at klyngearbeid fungerer

Illustrasjonsbilde: Eivind Senneset
Les hele saken om VMP på blv.no

Her kan du kan også se og laste ned artikkelen om VMP i FBFI.

Generell klyngeutvikling
0