Artikkel

Anonym (ikke bekreftet)

Verdens første FBA-instruktører

19. Mai 2017 12:36 (Sist redigert 27. Mai 2020 13:41)

Verdens første FBA-instruktører Instruktørkurset, utviklet av NOFIMA og Fiskeriparken, ble fullført 10. og 11. mai i Harstad og på Bjarkøy. Syv faglærere fra videregående skoler i Lofoten og Vesterålen er nå godkjente som instruktører i fangstbasert akvakultur (FBA).

Kurset er en del av prosjektet INDUK, hvis mål er å utvikle et opplæringsprogram i levendefangst og levendelagring av torsk. Fra høsten vil de syv undervise elever i fiske- og fangstfaget ved Vest-Lofoten vgs og akvakulturfaget ved Sortland vgs, og de første vgs-elever som får dette tilbudet i landet. Etter hvert blir kurset tilgjengelig ved voksenopplæringen og som poenggivende kurs ved Nord universitet. Seniorforskerne Bjørn-Steinar Sæther og Silje Kristoffersen i NOFIMA stod for kursinnholdet på den avsluttende samlingen i Harstad, med fiskevelferd og kvalitet som tema. Det er viktig for Nofima å skape arenaer, som instruktøropplæringen, der forskningsbasert kunnskap kan formidles videre. Kurset inkluderte omvisning på anlegget til Sjøfisk AS på Bjarkøy, som er i fremste rekke på kommersiell drift innenfor FBA i Norge.

Kompetanse
0