Artikkel

Anonym (ikke bekreftet)

Fôrprosjektet ruller videre

28. jun 2017 10:57 (Sist redigert 27. Mai 2020 13:41)

I forrige uke var Biomar, Fiskeriparken, Arena Torsk og Nofima hos ToBø Fisk i Havøysund i forbindelse med det FHF-finansierte prosjektet «Kommersielt fôr til fangstbasert akvakultur».

Fra venstre: Beate Solvoll, Fiskeriparken og Arena Torsk, Tor Bjarne Stabell, ToBø Fisk og Kristian Sørebø, Biomar

Tidligere i vår startet merking og prøvefôring hos Sjøfisk på Bjarkøy.

I Havøysund ble 500 levendelagret torsk merket. Den merkede fisken er fordelt på tre merder, hvorav to av merdene skal fores med vanntilsatt tørrfôr, mens én merd fores med sild som referansefôr. Totalt ca 10.000 torsk er med i prosjektet hos ToBø.

- Dette er utrolig fin fisk som fanget utenfor Havøysund i mai måned. ToBø startet tilvenningsfôring noen dager etter merking, og fisken har vist god interesse for fôret. Dette ser lovende ut! Etter 4 uker gjør vi prøveuttak fra hver merd for å sjekke innholdet i magesekken og få en pekepinn på tilvekst og trivsel, sier veterinær Beate Solvoll.
Prøvefôringen skjer over 24 uker. Vi er spente på resultatet!

ToBø Fisk AS i Havøysund, Sjøfisk AS på Bjarkøy og Biomar AS på Myre i bedriftsklyngen ARENA TORSK har gått sammen om å utvikle nytt tørrfôr og fôrstrategi for levendelagret torsk. Fiskeriparken AS leder prosjektet som vil gå over 2,5 år. Totalrammen er 11,4 millioner kroner, hvorav Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har bevilget 5,25 millioner. Les hele pressemeldingen.

Råstoff, kvalitet og kontroll
0