Artikkel

Anonym (ikke bekreftet)

Gode resultater så langt

24. sep 2017 21:14 (Sist redigert 27. Mai 2020 13:41)

I april ble forsøksfisken satt i merd, i mai merket vi den og startet fôring med pellets. I forrige uke ble første merd av forsøksfisken på Sjøfisk tatt opp av sjøen.

Barbro Johansen fra Sjøfisk holder her en av de merkede fiskene som hadde lagt på seg 2 kg siden oppstart.

Barbro Johansen fra Sjøfisk holder her en av de merkede fiskene som hadde lagt på seg 2 kg siden oppstart. 

Siden begynnelsen av april har vi ventet spente på den denne dagen!
Mandag 18. september var det oppstart i slakting av forsøksfisken i fôrprosjektet hos Sjøfisk på Bjarkøy

Etter den første merda med forsøksfisk er slaktet ut i dag ser det veldig bra ut! Fisken er i godt hold, og så godt som all forsøksfisken ser bedre ut enn vi hadde håpet. Hvis jeg skal estimere, så er det kanskje bare noen få prosent som ikke ser ut til å fått sans for forsøksfôret, uttaler en fornøyd Geir Johnsen.

Vi kommer tilbake med resultatene av slaktingen.

Råstoff, kvalitet og kontroll
0