Artikkel

Anonym (ikke bekreftet)

Endringer i landingsforskriften?

24. sep 2017 21:42 (Sist redigert 27. Mai 2020 13:41)

Mandag 4. september 2017 hadde styringsgruppen for prosjektet «Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk – Fase II» foretrede for Nærings- og fiskeridepartementet. 
Pilotprosjektet har som overordnet mål å få tillatelse til å kjøpe rund fisk, og benytte dynamisk omregningsfaktor, samt å frambringe «verktøy» som kan gjøre ressurskontrollen mer effektiv og målrettet. Styringsgruppen fikk presentert prosjektet og de funn som er gjort, og med et spesielt fokus på teknologi i form av datafangst og datasikkerhet.

Sluttrapporten for dette prosjektet vil foreligge i oktober 2017, og de konklusjoner man ville trekke vil danne grunnlaget for den videre behandling av landingsforskriften.

Industrielle vilkår
0