Artikkel

Anonym (ikke bekreftet)

Utvikling av regelverk

28. Feb 2018 15:02 (Sist redigert 27. Mai 2020 13:41)

"Regeverksinnovasjon"

I forbindelse med Skreikonferansen 2018 hadde Arena Torsk møte med Fiskeriministeren og øvrige fra departement og storting torsdag 15. februar. De som deltok på møtet var statsråd Per Sandberg, statssekretær Veronica Pedersen Åsheim, politisk rådgiver Britt Dalsbotten, kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel, Bergljot Strømme-Svendsen fra Nærings- og Fiskeridepartementet. I tillegg deltok Dagfinn Olsen (fylkestingsrepresentant FRP), stortingsrepresentantene Kjell Børge Freiberg (FRP) og Margunn Ebbesen (Høyre), samt lokallagsleder i Øksnes FRP Ken Ivan Reinholdtsen.

Møtet ble ledet av prosjektleder for rammebetingelser; Dag Eivind Opstad. Fra Arena torsk møtte også styringsgruppeleder Arne Karlsen, Bjørn Steinar Sæther (Nofima/FBA), Magnar Pedersen (Nofima/FBA), Beate Solvoll og Lisbeth Reinholdtsen.

Vi fikk igjen presentert Arena Torsk for ministeren, denne gangen med fokus på de utfordringer som næringen står ovenfor vedrørende regelverket. Vi møtte på en lydhørt og interessert minister med følge. Delegasjonen tok imot våre innspill og noterte seg spesielt ønsket og mulighetene som ligger gjennom bedre dialog og kommunikasjon mellom næring og forvaltning.

Det ble også avtalt å etablere en videre dialog med departementet.

Arena Torsk vil følge opp dette og komme med oppdatert informasjon til medlemmer i senere nyhetsbrev.

 

Industrielle vilkår
0

Markert som