Artikkel

Anonym (ikke bekreftet)

Bidrar til initiering av flere innovasjonsprosjekter

28. Mai 2018 11:28 (Sist redigert 27. Mai 2020 13:41)

Nowegian Innovation Clusters tilskuddsordning ”Innovasjonsrammen” skal bidra til å etablere fler innovasjonsprosjekter blant bedriftsklynger i Arenaprogrammet . Arena Torsk fikk i 2017 innvilget støtte til to forprosjekt på vegne av medlemmer i klynga.

Innovasjon Norge vil to ganger i 2018 utlyse 5 millioner til Innovasjonsrammen, med frister 30.mai og 15.september. Målet med innovasjonsrammen er å stimulere bedrifter i klyngen til å samarbeide om å utvikle ideer om nye innovasjonsprosjekter. Dette kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Hensikten er å avlaste risiko og legge til rette for samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i klyngene. Virkemidlet Innovasjonsrammen er en fin mulighet for klyngebedrifter til å få satt i gang sine innovasjonsprosjekter.

Det kan gis støtte til forstudier og mobilisering eller forprosjekter og konseptualisering.

Forstudier og mobilisering
Innovasjonsrammen skal bidra til å få frem ideer til nye produkter, tjenester, bruksområder og produksjonsmetoder. Dette inkluderer å foreta nødvendige avklaringer før bedrifter eventuelt beslutter å legge mye arbeid og ressurser inn i prosjektet.

Et mobiliseringsprosjekt kan motta opp til 150.000,- i risikodeling.

Forprosjekter og konseptualisering
Innovasjonsrammen skal bidra til forprosjekter og konseptualisering av innovasjonsprosjekter pånye områder. Dette skal være idé- og prosjektutvikling på områder med stor innovasjonshøyde innenfor teknologi, prosess, tjeneste eller forretningsmodellering. 

Et forprosjekt kan motta opptil 300.000,- i risikodeling.

Omfatter prosjektet effektivt samarbeid mellom medlemsbedrifter kan støttesatsen økes med 15 %.

Arena Torsk fikk i 2017 tildelt støtte fra Innovasjonsrammen til 2 forprosjekter, og har vært direkte avgjørende for gjennomføringen av disse. Arena Torsk søker også om Innovasjonsrammen i 2018, med frist 15.september. Det er satt en begrensning på 5 prosjekter per ramme innad i klyngen.
Har din bedrift et spennende innovasjonsprosjekt som kan passe dette virkemidlet, så ta kontakt med Arena Torsk.

Generell klyngeutvikling
0