Artikkel

Anonym (ikke bekreftet)

Arena Torsk - Et samarbeid å være stolt av

29. jun 2018 14:11 (Sist redigert 27. Mai 2020 13:41)

8. juni ble det avholdt partnerskapssamling for Arena Torsk i Bodø

Ett av punktene på agendaen var en gruppeoppgave med det formål å gi konkrete tilbakemeldinger på hva som er bra og hva man kan bli bedre på i klyngen Arena Torsk.

Når vi nå i ettertid oppsummerer de positive tilbakemeldingene fra deltakerne, blir vi ekstra stolte over samarbeidets positive effekter. Her har vi laget et sammendrag:

Arena Torsk har blitt en viktig møteplass som har skapt tillit og relasjoner, som har gjort konkurrenter til samarbeidspartnere og blitt en møteplass for innovasjonsprosjekter i hvitfisknæringen.
I tillegg til:

  • ​Klyngesamarbeiet har resultert i flere pågående fellesprosjekter som identifiserer og fjerne flaskehalser i næringen
  • Hele verdikjeden har samlet seg og jobber mot et felles mål: løfte levendefangst-, levering-, og lagring.
  • Klyngen har en god og konstruktiv dialog med myndigheter og forvaltning og man har lyktes med regelverksinnovasjon. Samarbeidsklimaet innad i klyngen betegnes som modent.

Klyngesamarbeidet har vist verdien av å arbeide med - og fokusere på kvalitet, samtidig som det har gitt gode resultater av å koble næringen med FoU-miljøet. Spesielt er etableringen av Vesterålen Marine Proteiner et konkret resultat av dette.

I tillegg ønsker medlemmene å fokusere på dette i forlengelsen:

  • Markedsorienterte prosjekter
  • Bearbeidede produkter
  • Samarbeid på tvers av klynger
  • Videreføring av det gode arbeidet som er gjort i henhold til rammevilkår.
  • Råstoff til ernæring
  • Mer lokal foredling

Klyngeadministrasjonen setter pris på gode tilbakemeldinger og gleder seg til fortsettelsen.

 

Generell klyngeutvikling
0