Artikkel

Anonym (ikke bekreftet)

Tilsagn til FangstRISK II

30. Jan 2019 13:20 (Sist redigert 27. Mai 2020 13:41)

Regionalt Forskningsfond bevilger tre millioner til «FangstRISK II - Marint VHS-virus som risiko ved etablering og drift av fangstbasert akvakultur».

Bilde fra første workshop i forprosjektet til FangstRISK

Forskningsprosjektet er planlagt å gå over 3 år og skal øke kunnskapen rundt omfang og konsekvens av VHS virus hos villfanget torsk. Prosjekteier er Gunnar Klo AS, med samarbeidspartnere fra både Vesterålen og Finnmark. I tillegg er det en rekke forskningsmiljøer involvert i prosjektet, som Veterinærinstituttet, Nord Universitet og Biovivotech AS.

Bakgrunnen for porsjektet er at flere selskaper nå ønsker å satse på levendelagring av villfanget torsk og i den forbindelse ser et behov for å undersøke VHS-virus og smitte som risiko ved etablering av anlegg. 

Det er Beate Solvoll fra Arena Torsk som er prosjektleder, i samarbeid med Dr. Kjetil Korsnes i Biovivotech AS som har spesielt ansvar for FoU-biten.

- Dette prosjektet er viktig for å stimulere til næringsvekst kystregionen. Alle levendelagringsaktører står ovenfor samme problematikk rundt bruk av kystareal, lokalisering i forhold til tradisjonelle akvakulturanlegg og usikkerhet dette innebærer for smittespredning. I prosjektet skal det gjennomføres screening av vill torsk over flere sesonger for å se på utbredelse av smitte, gjøre karakteriseringer av virus funnet og deretter se på mulig overføring i eksperimentelle smitteforsøk. Dermed kan man utarbeide en risikovurdering og anbefaling for etablering og drift av levendelagringsanlegg basert på resultatene, sier Solvoll, som er svært fornøyd med at RFFNord har valgt å støtte forskningsprosjektet og dermed bidrar til utvikling av kystnæringen.

Industrielle vilkår
0