Artikkel

Anonym (ikke bekreftet)

To nye medlemmer i Arena Torsk

29. Mar 2019 13:02 (Sist redigert 27. Mai 2020 13:41)

Denne uken ble det klart at to nye bedrifter har meldt seg inn i klyngesamarbeidet Arena Torsk. Dette er henholdsvid Norfra AS og Cod SeaFresh AS. Begge bedriftene trekker spesielt fram arbeidet med kvalitet som et viktig moment for deltakelsen i klyngen. 

Norfra AS ble startet opp i 1984 og holder til i Tromsø. Selskapet består i tillegg til morselskapet av Norfra Eksport AS, Nordvågen Egnesentral, Nordvågen AS og Torsvågbruket AS.

Daglig leder Steinar Eliassen er fornøyd med at sleksapet har besluttet å bli en del av klyngesamarbeidet. 

- Arena Torsk arbeider med saker som er svært relevante for oss, spesielt var saken med utvidet mellomlagring av torsk til 20 uker viktig for oss, sier Eliassen.

I tillegg ønsker de å bruke klyngesamarbeidet til å jobbe med to saker som har høy prioritet hos dem og som de håper det blir enda mer fokus på i klyngen fremover, nemling fiskejuks og kvalitet. 

Den andre bedriften som nylig har meldt seg inn i klyngen er Cod SeaFresh AS.

Bedriften holder til på Røst og eies av fiskeindustribedriftene Røst Sjømat AS og Glea AS. Selskapet har investert betydelige summer for å tilrettelegging av infrastruktur for mellomlagring av torsk. For daglig leder Rune Stokvold er arbeidet med kvalitet spesielt viktig. 

- Selskapet satser på dette fordi vi tror at vi kan få frem et produkt med superkvalitet med en pris som gjør at vi i fremtiden kan betale fiskerne nok til at det er attraktivt å levere levendefisk også når en gang bonusen forsvinner. Dette er noe vi satser på å utvikle sammen med fiskerne som leverer til oss. I tillegg får vi kontakt med en type båter som vi har hatt lite kontakt med tidligere og det tror vi vil være et pluss for Røst i fremtiden. Vi har en veldig god beliggenhet på anlegget og et godt anlegg hvor vi tror det vil være attraktivt for båtene å levere.

Cod SeaFresh AS har også fått godkjent mellomlagring i intill 20 uker i henhold til dispensasjonssøknaden som ble sendt på vegne av Arena Torsk. Selskapet har for øvrig en kapasitet på 40 tonn akklimatisering per dag og mellomlagring på ca 500 tonn.

 

 

0