Innovasjon og teknologi

Innovasjon og teknologi 

Norsk fiskeindustri har et unikt konkurransefortrinn i form av nærheten til råstoff. Utfordringen er at lave lønnskostnader og manuelt arbeid i andre land har ført til at det har vært lønnsomt å foredle norsk fisk i utlandet. For å skape lønnsomhet i Norge er vi avhengig av effektiv fangst og bearbeiding. En bærekraftig utvikling av hvitfisknæringen med fokus på økt verdiskaping og utnyttelse av råstoff av høy kvalitet, er derfor avhengig av innovasjon og at ny teknologi tas i bruk. Innovasjon er nøkkelen for økt verdiskaping og konkurransedyktighet i markedene. AT ønsker å øke innovasjonsevnen til aktørene i klyngen.