Artikkel

Marte Wiik

Arena Torsdag – fesk & finans

28. Jan 2020 14:33 (Sist redigert 28. Jan 2020 14:47)

Torsdag den 13. februar inviterer Vesterålen Skreifestival til Arena Torsdag - fesk og finans, i samarbeid med Arena Torsk, FHF og Sparebank 1 Nord-Norge.

Fesk & Finans Arena torskdag

Dagen er faglig rettet med bred tematikk spennende workshops, foredrag og diskusjoner. Marked, Forskning og utvikling, jus, finans og marin forsøpling står på agendaen og FHF spanderer lunsj. Vi legger opp til å skape en uformell arena der man kan delta på det faglige man ønsker, eller bare være i lounge-området rundt kaffemaskinen og skape nye relasjoner.

STED: Øksneshallen
DAG: Torsdag 13. februar
KLOKKEN: 09:00 til 15:00

Les programmet her: https://vesteralenskreifestival.no/arena-torsdag  

For påmelding: https://skrei.hoopla.no/sales 

0