Artikkel

Marte Wiik

Søker om nytt mellomlagringanlegg

28. Jan 2020 14:49 (Sist redigert 30. Jan 2020 13:48)

Lerøy Norway Seafoods AS søker om godkjenning av lokalitet og etablering av mellomlagringsanlegg for torsk i Bø kommune. Les mer på nettsiden.

Lerøy Norway Seafoods AS søker om godkjenning av lokalitet og etablering av mellomlagringsanlegg for torsk i Bø kommune.
Lerøy Seafood Group er et stort norsk sjømatselskap med hovedkontor i Bergen, som også har anlegg og virksomhet i Vesterålen.

På Melbu produserer Lerøy filet, og i 2016 overtok Lerøy fiskemottaket i Skårvågen i Bø kommune.

Anlegget i Skårvågen tar imot fisk fra kystflåten gjennom hele året, og er en betydelig råstoffleverandør til filetanlegget Lerøy driver på Melbu.
For ytterligere å styrke råstoffgrunnlaget og forlenge sesongen for torsk, ønsker selskapet i Skårvågen å etablere et anlegg for mellomlagring av torsk.
Søknad om godkjenning av lokalitet og etablering av et mellomlagringsanlegg for torsk er nå sendt, og målet er å kunne komme i gang med mellomlagring av torsk allerede fra årets sesong.

 

0