Artikkel

Marte Wiik

Virtuelle bedriftsbesøk hos medlemsbedriftene i Arena Torsk

26. Mar 2020 15:17 (Sist redigert 26. Mar 2020 15:19)

I disse Koronatider ble det vanskelig å gjennomføre bedriftsbesøk hos medlemsbedriftene i Arena Torsk. Da den planlagte turen til Trondheim ble stanset av reiseforbud, ble bedriftsbesøk hos SINTEF Ocean og Nordic Group gjennomført på Teams.

Vår nye klyngeleder Maiken Johnsen ønsket å være med for å bli kjent med medlemsbedriftene og sier: «For meg som er helt ny i organisasjonen hadde jeg et ønske om å møte medlemmene våre i fysiske møter. Så kom corona og satte en stopper for det. Så langt har jeg vært med på tre teamsmøter og et telefonmøte med medlemmer i Arena Torsk. Teknologien har stort sett fungert bra – det blir litt vanskelig når vi er flere enn tre og alle ønsker å snakke samtidig – men også det går seg til. Det blir mindre småprat og møtet varer nok litt kortere enn det som ville vært tilfellet ved et fysisk møte med en kaffekopp og kanskje noko attåt. Men oppsummert vil jeg si at det utelukkende har vært en positiv opplevelse å møtes over nett.»

Guro Møen Tvedt fra SINTEF Ocean legger til: “Sjølv om det alltid er kjekkast å kunne møtast ansikt til ansikt så fungerte det virtuelle bedriftsbesøket veldig godt. Me fekk til ein god dialog under møtet og me synst at me fekk poengtert mykje av det gode arbeidet me har fått til og får til saman med Arena Torsk. Kan også legge til at det er ekstra kjekt når ein bruker video på møta slik at ein faktisk ser personen ein pratar med.”

0