Artikkel

Maiken Johnsen

Tiltakspakke Korona – Nordland fylkeskommune

29. Apr 2020 14:23 (Sist redigert 29. Apr 2020 14:23)

Egga Utvikling AS har gjennom Nordland fylkeskommunes “Tiltakspakke Korona” fått godkjent to forprosjekter som kommer Arena Torsk til gode.

tiltakspakke arena torsk

Gjennom det ene forprosjektet vil vi kartlegge næringens utfordringer og behov opp mot leverandørindustri/fiskeriservice. Arbeidet starter opp i nærmeste fremtid, og målet er en styrking av nord-norske aktører og leverandører.

Det andre forprosjektet tar sikte på å innhente og kartlegge informasjon fra fartøyeiere som driver med levendefangst av fisk. I første omgang skal utstyr, rutiner og forbedringsmuligheter kartlegges, med hovedfokus på velferd, dødelighet og kvalitet. Dette skal danne grunnlag for et veiledningsmateriell som kan benyttes i forbindelse med veiledning/opplæring.  Videre tenker vi at funnene i dette forprosjektet skal inngå i Arena Torsks videre prosjekter på velferd og verdiskaping.

Egga Utvikling AS og Arena Torsk takker Nordland fylkeskommune for viktige bidrag i arbeidet med å styrke og videreutvikle nord-norsk næringsliv og samfunnet rundt!

0