Artikkel

Marte Wiik

Torskeoppdrett som en del av strategien

26. jun 2020 09:50 (Sist redigert 26. jun 2020 09:52)

Arena Torsk har besluttet å ta inn torskeoppdrett som del av strategien sin.

Generalforsamlingen til Arena Torsk besluttet 3. juni å ta inn torskeoppdrett i arbeidet til klyngen. Siden siste runde med torskeoppdrett har det skjedd mye positivt i næringen, og mange av medlemmene ønsker nå å satse. Med den bakgrunnen skal det nå etableres en arbeidsgruppe som skal jobbe frem gode fellesprosjekter slik at vi sammen kan løfte torskenæringen og kommet et steg nærmere visjonen vår om “fersk torsk – hele året”.

0