Cod Cluster skal gjennom et forpliktende og målrettet samarbeid mellom medlemsbedriftene og FoU- og Innovasjonsmiljøene utvikle helårlig virksomhet og stabil råstofftilgang til markedet.

VÅRE FOKUSOMRÅDER

NYHETER

2021-09-27
Unge stemmer - «Bærekraftig mat fra havet»

I regi av Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge, er til sammen 50 ungdommer mellom 18 og 34 år i gang med utviklingsprosjektet Unge Stemmer, knyttet til et av fem definerte strategiske samfunnsområder for Nord-Norge: Hav, helse infrastruktur, romteknologi og energi. Prosjektleder i Cod Cluster, Trude Knutsen, er én av disse unge stemmene som forrige uke deltok på samling hos Nofima med bærekraftig mat fra havet som tema. På programmet inneholdt spennende foredrag fra Øyvind Fylling Jensen fra Nofima, Jan Gunnar Winther fra Senter for hav og Arktis, John R. Isaksen fra Nærings- og fiskeridepartementet, Bjørg Nøstvold fra Norfra AS, Tommy Torvanger fra Nergård, samt Bent Dreyer, Ragnhild Svalheim, Mari Moren, Gunn-Berit Olsen, Birthe Vang og Dagbjørn Skipnes, alle fra Nofima. 

2021-09-27
Gode hoder sammen for økt utnyttelse av råstoff: Restråstoff-seminar under Arctic Innovation Week

Cod Cluster og BioTech North ønsker å invitere til en felles klyngesamling og arrangerer restråstoff-seminar under Arctic Innovation Week 20.10.2021.  

I tillegg til å lage en møteplass hvor vi blir bedre kjent både på tvers og innad i klyngene, vil vil spesielt sette følgende tema på agendaen: 

2021-09-27
Praksiselev hos Cod Cluster på Myre

I femte semesteret på fiskeri- og havbruksvitenskap ved Fiskerihøgskolen er praksis i en bedrift, noe vi er så heldige å få mulighet til. Jeg fikk praksisplass hos Cod Cluster, og er veldig fornøyd med det. Denne uken på Myre har vært den første av tre uker, og de resterende ukene vil bli tilbrakt i Tromsø og Båtsfjord.  

GÅ TIL NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!