Nyheter

2021-12-21
Studietilbud: Leverandørutvikling for havnæringene

Universitetet i Tromsø (UiT) har på oppdrag fra Leverandørutvikling Havteknologi (LU Havtek) skreddersydd et studietilbud for nordnorske leverandørbedrifter til havnæringene. 

2021-12-21
SkatteFUNN-webinar for bedrifter i Nord-Norge

De regionansvarlige i Forskningsrådet i Nordland, Troms og Finnmark inviterer bedrifter til SkatteFUNN-webinar 21. januar. 

2021-12-21
Hold av datoen: Skreikonferansen 17. februar 2022

Skreikonferansen har blitt arrangert årlig på Myre siden 2009, og har siden 2013 blitt arrangert i tilknytning til Vesterålen Skreifestival. I 2022 bidrar også Cod Cluster til gjennomføring av konferansen. 

 

2021-12-21
Julehilsen fra Cod Cluster

Da nærmer den aller helligste tiden seg. Tiden for ettertanke og oppsummering, tiden for å senke skuldrene og tiden for å tenke fremover.

2021-11-26
Derfor er norsk torsk og hyse fortsatt et svært bærekraftig valg

Norsk torsk og hyse fanget innenfor 12 nautiske mil mistet nylig sin MSC-sertifisering, noe som har skapt en viss usikkerhet foran neste års torskesesong. Som et grep i å møte disse potensielle utfordringene har Sjømatrådet utviklet verktøy for å støtte næringen med kommunikasjon og argumenter om hvorfor norsk torsk fortsatt er et bærekraftig valg for sjømatinnkjøpere.

 

 

2021-11-26
Webinarer i desember

I desember inviterer vi til nye webinarer i serien Klyngeprat:  

  • 1. desember: Think bigger! Hvorfor er det viktig å tenke stort hvis man ønsker utenlandske venturekapitalinvesteringer? 

  • 15. desember: Go Global - Hvordan lykkes i et internasjonalt marked? 

 

***

 

2021-11-26
Vinner av Matprisens produsentpris 2021!

Vi gratulerer vår medlemsbedrift Gunnar Klo AS med Matprisens produsentpris 2021!  

2021-11-26
Cod Cluster deltok på årets reguleringsmøte

Årets reguleringsmøte ble avholdt 9. og 10. november. Styreleder Ørjan Nergaard og arbeidsgruppeleder for bearbeiding Frank Kristiansen deltok på vegne av Cod Cluster på møtet. Klyngens to viktigste innspill til neste års reguleringer er en styrking av utviklingstillatelsen for torsk (levendebonus).

2021-10-28
Capia AS, nytt medlem i Cod Cluster

Etter å ha vært en viktig bidragsyter til klyngen gjennom flere år, kan vi endelig ønske Capia AS velkommen som medlem i klyngen.   

2021-10-28
Ti år med Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur. Hvor står vi? Hvor går vi?

23. november arrangeres årets FBA-konferanse; Ti år med Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur. Hvor står vi? Hvor går vi? 

2021-10-28
Arctic Technology AS, nytt medlem i Cod Cluster

Kim Gabrielsen har levert en solid innsats i klyngen gjennom sin tidligere arbeidsgiver, Valka AS. Nå ønsker vi han velkommen som medlem gjennom eget selskap.

2021-10-28
Cod Cluster på Torskefisk 2021

 Vi takker for at vi fikk være en del av årets Torskefisk under overskriften "Vi er Cod Cluster".  

2021-10-28
Kurs i kapitalstrategi for bedrifter

Klyngene GCE NODE, Solenergiklyngen og VIA har utarbeidet et kurs om kapitalstrategi for bedrifter. Kurset som går i perioden 3.-11. november, består av 8 moduler hver på 45 minutter. Deltakelse er gratis.

2021-10-28
80 deltakere på klyngesamlingen «Gode hoder sammen for økt utnyttelse av råstoffet»

Onsdag 20.oktober møttes medlemmer i Cod Cluster og Biotech North til felles klyngesamling i Tromsø.  

2021-09-27
Gunnar Klo AS er nominert til Matprisen 2021 som Årets produsent!

Vi gratulerer vår medlemsbedrift Gunnar Klo AS med nominasjon til Matprisen 2021 som Årets produsent! 

2021-09-27
Norsk torskenæring, pandemi, eksport og fremtidsutsikter

Skrevet av professor Frode Nilssen og stipendiat Valeria Nyu

Covid-epidemien er på tilbaketog. Ja, det er fortsatt problemer, men den er på tilbaketog og mye går mot en normalisering i store deler av verden. I løpet av tiden fra mars 2020 og frem til i dag har det skjedd mye som en følge av virus-epidemien. Det meste kunne vi vært foruten. Alle fikk på ulike vis merke effekten av nødvendige tilpasninger til det voldsomt smittefarlige viruset. For norsk fiskerinæring, en av Norges viktige og fremtidsrettede næringer, har situasjonen selvsagt også hatt sin virkning. Men hvordan har det gått, og ikke minst, hvordan ser fremtiden ut? 

2021-09-27
Unge stemmer - «Bærekraftig mat fra havet»

I regi av Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge, er til sammen 50 ungdommer mellom 18 og 34 år i gang med utviklingsprosjektet Unge Stemmer, knyttet til et av fem definerte strategiske samfunnsområder for Nord-Norge: Hav, helse infrastruktur, romteknologi og energi. Prosjektleder i Cod Cluster, Trude Knutsen, er én av disse unge stemmene som forrige uke deltok på samling hos Nofima med bærekraftig mat fra havet som tema. På programmet inneholdt spennende foredrag fra Øyvind Fylling Jensen fra Nofima, Jan Gunnar Winther fra Senter for hav og Arktis, John R. Isaksen fra Nærings- og fiskeridepartementet, Bjørg Nøstvold fra Norfra AS, Tommy Torvanger fra Nergård, samt Bent Dreyer, Ragnhild Svalheim, Mari Moren, Gunn-Berit Olsen, Birthe Vang og Dagbjørn Skipnes, alle fra Nofima. 

2021-09-27
Rapport fra praksisstudent hos Cod Cluster på Myre

I femte semester på fiskeri- og havbruksvitenskap ved Fiskerihøgskolen er praksis i en bedrift, noe vi er så heldige å få mulighet til. Jeg fikk praksisplass hos Cod Cluster, og er veldig fornøyd med det. Denne uken på Myre har vært den første av tre uker, og de resterende ukene vil bli tilbrakt i Tromsø og Båtsfjord.  

2021-09-27
Gode hoder sammen for økt utnyttelse av råstoff: Restråstoff-seminar under Arctic Innovation Week

Cod Cluster og BioTech North ønsker å invitere til en felles klyngesamling og arrangerer restråstoff-seminar under Arctic Innovation Week 20.10.2021.  

I tillegg til å lage en møteplass hvor vi blir bedre kjent både på tvers og innad i klyngene, vil vil spesielt sette følgende tema på agendaen: 

2021-08-30
Klyngeprat: Blokkjedeteknologi

Matsvindel er et enormt problem på verdensbasis og det svindles for flere milliarder i året. Når du legger torsken, entrecôten eller kyllingen på tallerkenen, tar du det for gitt at maten er den samme som den lover på innpakningen. Vi er kanskje heller mer opptatt av hvilken oppskrift vi skal bruke, eller hvilket favoritt-tilbehør som passer best. Men mattrygghet og bærekraftige produksjon av matvarene er ingen selvfølge. Bærekraft er på alles lepper, men ofte dårlig dokumentert.  

2021-08-30
Cod Cluster skal være praksisplass for fiskeristudent

Studenten som skal ha praksisplass i Cod Cluster heter Helene, er 24 år, og kommer opprinnelig fra Bømlo. Hun har tidligere jobbet som journalist i Forsvaret, og tilbrakt mange sommere med filetering av laks, i tillegg til å jobbe som driftsoperatør på matfiskanlegg.

2021-08-30
Alle i fiskerinæringen er tjent med livskraftige kystsamfunn med helårlig sysselsetting og lokal arbeidskraft

I forrige uke la fiskeriministeren frem regjeringens havbruksstrategi “Et hav av muligheter” på en båttur fra Tromsø til Skjervøy, sentrum i Nord-Troms. Valg av tid og sted var neppe tilfeldig. På denne strekningen vil selv den mest blaserte la seg imponere over hva oppdrettsnæringa har skapt, og skaper hver eneste dag, og hvordan den løfter opp og frem hele samfunnet i nord.  

2021-08-30
Prosjekt SmitteRISK innvilget støtte fra RFF Nordland

Bakterien Francisella noatunensis (franciselliose) og det marine fiskeviruset nodavirus (viral nervevevsnekrose - VNN) var alvorlige utfordringer i oppdrett av torsk på 2000- og tidlig 2010-tallet. Dette prosjektet har som målsetning å gi kunnskap for å unngå at disse to sykdomsorganismene igjen etablerer seg som en utfordring i torskeoppdrett. Smitte mellom vill- og oppdrettsfisk peker seg ut som en tydelig risiko. 

2021-06-29
Partnerskapsmøte 

Cod Clusters partnerskapsmøte ble gjennomført 9. juni. Hovedtema i møtet var Forventinger til klyngen som Arena Pro, Investorkapital og torskeoppdrett.

2021-06-29
Kickoff for samarbeid om praksis i høyere utdanning

Forrige uke arrangerte Norges fiskerihøgskole kickoff og workshop for den nye satsingen på praksis på Ishavshotellet i Tromsø. Med foredragsholdere som Anne Husebekk og statsråd Henrik Åsheim, sparket fiskerihøgskolen i gang prosjektet «Samarbeid om praksis i høyere utdanning» sammen med næringslivet. Cod Cluster var representert med Ronny og Trude fra administrasjonen, sammen med en rekke andre aktører som LO, NHO, Nofima, DIKU, SalMar, Nordlaks, Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge, Råfisklaget, Norfra, Nova Sea og Egga Utvikling.

 

2021-06-29
System for automatisk veiing, telling og sortering av levende torsk har gjennomført sitt første forsøk med levende fisk!

Vesterålen viste seg fra sin beste side da Veie, telle og sortere-prosjektet gjennomførte forsøk hos Gunnar Klo AS på Myre 26. mai 2021.

Melbu Systems AS står som prosjekteier, og samarbeider med Nofima, Sintef Ocean, Gunnar Klo AS, Fugløyskjær AS og Levende Mellomlagring Vesterålen AS om å utvikle et system for automatisk veiing, vektestimering og sortering av levende villfanget torsk fra båt til merd, merd til merd og merd til slakteri.

2021-06-25
CodCluster inviterer til fiskeripolitisk debatt

Hold av 28. august for politisk debatt i Fiskerihovedstaden Båtsfjord.

2021-05-25
Blå Uke 2021

Uke 21 ble Blå uke gjennomført. Cod Cluster bidro med samtale om teknologiutvikling i næringen og viktigheten av den i Utsikt Podkast sammen med Leverandørutvikling Havbruk Nord.

 

2021-05-25
Cod Cluster kobler næring og akademia tettere sammen!

Siden sist har klyngen fått støtte til BEST-programmet mellom studenter og bedrifter i nord fra Samfunnsløftet til Sparebank 1 Nord-Norge.

2021-05-25
Om å lyssette en levende kyst

Valgkampen til høstens stortingsvalg har startet. Konkurransen om å komme med de beste løftene til distriktene er i gang. I år spenner dette fra inndragning av trålkonsesjoner med refordeling til kystflåten, – til realisering av Nord-Norgebanen. 

2021-05-03
Øker kvotebonus for levendelagring

Det er godt vi har en statsråd som lytter til oss: Nærings- og fiskeridepartementet (Norge)  øker kvotebonusen for levendelagring av torsk til 50 prosent.

- Dette gjør vi for å legge til rette for at kvotene som er satt av til bonusordningen fiskes opp. Dette er et særskilt tiltak for å bidra til å unngå ytterligere restkvoter i årets torskefiske, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

2021-04-29
Status prosjekt FangstRISK II

I april ble det gjennomført prøveuttak av 600 torsk på Myre til prosjekt FangstRISK II. Så langt har ingen av fiskene som er prøvetatt testet positivt for VHS-viruset.   

2021-04-29
Lyst å være med å forme fremtidens fiskerikandidater?

Norges fiskerihøgskole er i gang med sin rekrutteringsrunde av praksissteder for høstens praksis, og ønsker Cod Cluster sine medlemsbedrifter med på laget av spennende praksisbedrifter som studentene på fiskeri- og havbruksforvaltning kan ha sin praksis i!  

2021-04-29
Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen Lagring i merd og levering av levende fisk til kai er nå i gang, og planlegger sitt første arbeidsgruppemøte i uke 18. Her skal gruppa sammen bestemme hvilke prosjekter som skal prioriteres og veien videre for arbeidsområdet.  

2021-03-29
Prosjekt Markedsstrategi eksportmarked – nisjemarkeder er i gang

Pandemien har endret hvitfiskmarkedet; HORECA-sektoren er sterkt redusert, og produkter finner veien til forbrukerne gjennom nye kanaler. Vil verden gå tilbake til normalen eller ser vi varige endringer for fisken ut i markedene?  

2021-03-29
Cod Cluster og MRC lanserer Klyngeprat

I samarbeid med klyngen Marine Recycling Cluster lanserer Cod Cluster den digitale møteplassen Klyngeprat.

2021-03-29
Klyngeprat – Norsk Katapult

Tenk deg at du hadde tilgang til den fremste kompetanse, topp moderne fasiliteter, og verdensledende teknologi for å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere nye ideer og innovasjoner. Gjennom Norsk katapult har du det! 

2021-03-29
Årets første fangst av levende torsk

Årets første fangst av levende torsk ble satt i merd allerede 9.februar, men fisket satte først skikkelig fart etter at kvotebonusordningen startet opp 1.mars, ifølge Norges Råfisklag. 

2021-02-26
Arbeidsgruppe “Økt bearbeiding i Norge” er på plass

Cod Cluster har fem arbeidsgrupper. Leder av hver arbeidsgruppe skal være representert i styret. Denne gruppa representerer fokusområdet «ØKT BEARBEIDING I NORGE».

2021-02-26
WebiMar; High value utilization of marine raw materials, 9. mars kl 0900-1145

Welcome to this WebiMar – the first of several educational seminars on marine ingredients for professionals.

The module is adapted to participants who have basic competence in the field of marine ingredients and processing of marine raw materials.

2021-02-26
Prosjekt SmitteRISK søker deltakerbedrifter

Prosjektet SmitteRISK har som målsetning å gi næringsaktører viktig kunnskap om sykdomsorganismene Francisella og Noda for å redusere risikoen for at alvorlige sykdomsutfordringer skal etablere seg som en utfordring når det nå skaleres opp for en bærekraftig produksjon av oppdrettstorsk. 

2021-02-26
Videreføring av 20 ukers dispensasjonsordning

Cod Cluster har på vegne av seks medlemsbedrifter søkt videreføring av dispensasjon til å levendelagre torsk i inntil 20 uker. Dispensasjonen er nå gitt for årene 2021 og 2022.

2021-02-26
ArcLog ved UiT Narvik inviterer til Webinar: smart produksjon og digitalisering

18. mars kl 10.00-11.30: ArcLog ved UiT Narvik inviterer til Webinar; smart produksjon og digitalisering

2021-02-26
Arbeidsgruppe Marked er i gang

Arbeidsgruppe Marked har hatt oppstartsmøte og ønsker seg flere engasjerte klyngemedlemmer innen markedssamarbeid

2021-01-28
PTG AS nytt medlem i Cod Cluster

Vi ønsker PTG (Perfect Temperature Group) AS velkommen som nytt medlem i Cod Cluster!

2021-01-28
Digitalt kurs i smittevern for utenlandsk arbeidskraft tilbys medlemmene i Cod Cluster

Det ble i forrige nyhetsbrev informert om at Egga Utvikling AS, i samarbeid med Cerpus AS, arbeider med å utvikle et digitalt kurs i smittevern for utenlandsk arbeidskraft.

2021-01-28
Visjona AS - nytt medlem i Cod Cluster

Vi ønsker Visjona AS velkommen som nytt medlem i Cod Cluster! Visjona AS (tidligere Noodt & Reiding AS) har hovedkontor i Alta og avdelingskontor på Storslett, med tilsammen åtte bedriftsrådgivere. Primæroppgaven til Visjona er å bistå næringsliv, offentlig virksomheter og samfunn i innovasjons- og endringsprosjekter.

2021-01-28
– Kvotebonus er et viktig virkemiddel for hvitfisknæringa

Hvorfor satses det på utviklingstillatelser i oppdrettsnæringa, men ikke i tradisjonell fiskerinæring?

Kronikk av Maiken Johansen.

2021-01-28
Torsken Fiskeindustri AS - nytt medlem i Cod Cluster

Vi ønsker Torsken fiskeindustri velkommen som nytt medlem i Cod Cluster! Torsken Fiskeindustri AS er et nyetablert selskap som har overtatt eiendommer og anlegg etter tidligere Torsken Havprodukter AS. Eierne bak selskapet er Wilsgård-brødrene Fredd-Jarle og Vidkun.

2021-01-28
Cod Cluster produserer ny kunnskap

Utvikling av levendelagringsnæringen, FBA og torskeoppdrett krever innsats fra næringen selv, våre fremste FoU-miljøer, myndigheter og forvaltning.

2020-12-18
Norges Råfisklag oppsummerer sesongen

Covid-19 har redusert leveransen for levendelagret torsk. Samtidig vokser direktelevering av hyse. Audun Reiertsen fra Norges Råfisklag oppsummerer sesongen for levende torsk og hyse.

2020-12-18
Viktig for Vesterålen!

Cod Cluster har forfattet et leserinnlegg om hvor viktig det er med opprettholdelsen av en desentral struktur på tilbudet av de blå fagene i den videregående skolen.

2020-12-18
Digitalt kurs i smittevern for utenlandsk arbeidskraft

Øksnes er en kommune med mye arbeidsinnvandring, spesielt i forbindelse med vinterfisket som snart starter, og som pågår store deler av vinteren. En rekke fiskeribedrifter er helt avhengige av innleid arbeidskraft for å holde produksjonen i gang gjennom sesongen. Det vil mest sannsynlig innebære en stor del utenlandsk arbeidskraft inn til kommunen.

2020-12-18
Julehilsen fra CodCluster

Annerledesåret er på hell, og julefreden er i ferd med å senke seg over landet. 2020 har vært et begivenhetsrikt år for Cod Cluster. Som alle andre er vi påvirket av Covid-19, og det har medført at aktiviteten ble annerledes enn planlagt. Samtidig ser vi mange av våre medlemmer har hatt stor aktivitet.  

2020-12-01
Ny styringsgruppe i Cod Cluster!

Cod Cluster har hatt generalforsamling 25. november og ny styringsgruppe er valgt. 

2020-11-27
Lomar AS – nytt medlem i Cod Cluster

Lomar teknologi AS er et ingeniørselskap med hovedkontor i Svolvær bestående av 3 ingeniører med utdanning og flere års erfaring innen fagene maskin – og marinteknikk.
 

2020-11-27
KVASS – kvalitetsmåling med lys

Mandag 23.november var Cod Cluster representert på lansering av «KVASS-maskinen» i NOFIMAS lokaler i Tromsø. Prosjektet er i samarbeid mellom næring, forskning og teknologi. Maskinen kan måle kvalitet på ferskt råstoff allerede før fisken blir sløyd. Teknologien som brukes er lys (spektroskopi) og prosessen gjennomføres i industriell hastighet. Maskinen kan anvendes i fartøy eller i landindustri.

2020-11-27
Patriot AS ny medlemsbedrift i Cod Cluster

Ørjan Nergaard fra Båtsfjord ønsker å etablere et lokalt eid fiskebruk. – Vi vil bruke tiden de neste månedene til å undersøke om det er grunnlag for en etablering av et 3.fiskebruk i Fiskerihovedstaden Båtsfjord, sier Nergaard som ble valgt til ny leder i styringsgruppa for Cod Cluster i generalforsamlinga denne uka.

2020-11-26
Webinar 2. desember kl 14:00-15:30 om muligheter for e-handel med norsk mat og drikke i Europa

Innovasjon Norge inviterer til webinar for å presentere ulike markedsforhold og aktuelle forretningsmuligheter for e-handle med norske mat- og drikkeprodukter i Spania, Frankrike, Italia og Tyskland.

2020-11-19
En seier for hvitfisknæringen!

Hvitfisknæringen har tatt et sprang opp i eliten. Norwegian Innovation Cluster, ledet av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd, kunngjorde i dag at næringsklyngen Cod Cluster, som ledes av Egga Utvikling AS, er tatt opp i det nasjonale programmet fra 2021. Det betyr at Cod Cluster får finansiering til et fem-årig utviklingsarbeid for å skape større verdier ut av våre hvitfiskressurser.

2020-10-29
Digitalt fiskevelferdskurs i levendelagring

I samarbeid med Åkerblå arrangerte Cod Cluster digitalt fiskevelferdskurs i levendelagring torsdag 22.oktober fra kl.09 – 15.30.

2020-10-29
Bærekraftig samfunn - ringvirkninger av helårlig arbeidsplasser i fiskeindustrienBærekraftig samfunn - ringvirkninger av helårlig arbeidsplasser i fiskeindustrien

Cod Cluster jobber for sikre og utvikle helårlige industriarbeidsplasser. Tilgang på råstoff hele året er nøkkelen til at mennesker i fiskeriavhengige kystsamfunn kan gå på jobb hver dag hele året!

2020-10-29
Markedsprosjekt USA – 5. og siste samling

Onsdag den 30. september ble endelig den 5. og avsluttende samling i Markedsprosjekt USA gjennomført på Scandic Nidelven i Trondheim.

2020-10-29
Etablering av Nasjonalt Nettverk for Torskeoppdrett

Arena Torsk / Cod Cluster etablerte vinteren 2020 et forprosjekt for å utrede muligheten for å reetablere torskeoppdrett som næring. Det påfølgende hovedprosjektet har bidratt til å få på plass et samarbeid med torskenettverket til Nofima, og sammen har nettverkene gått sammen om et Nasjonalt Nettverk for Torskeoppdrett.

2020-10-26
Tilpasset veiledning

Med finansiering fra Nordland fylkeskommune har klyngen i år hatt særskilt fokus på oppfølging av aktører innen levendelagring og FBA. Signalene fra tilsynsmyndighetene etter fjorårets sesong var at næringen har en vei å gå mht dyrevelferd og ressurskontroll. Alle som ønsker det har derfor i løpet av sesongen 2020 fått tilbud om tilpasset veiledning. 

2020-10-02
Fra Arena Torsk til Cod Cluster

Arena Fish 365 og Arena Torsk har slått seg sammen, og den nye klyngen har fått navnet Cod Cluster.

2020-10-02
FHF Hvitfiskseminar 29. oktober kl 09.00 – 12.15

FHFs årlige hvitfisk-seminar er en viktig arena for deling av kunnskap om utviklingstrekk i næringen. I år blir seminaret 29. oktober kl. 09.00 – 12.15 på Teams. 

2020-10-02
Cod Cluster har søkt om Arena Pro-status

Den 25. september leverte klyngen sin søknad om opptak i Arena Pro. En innvilgelse vil innebære finansiering av klyngen i fem år, og med det en mulighet til å nå målene om økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og økt eksport for partnerskapet og for Norge.

2020-08-26
Nor-fishing 2020 Digital

Nor-fishing 2020 ble gjennomført 18-20. august som en digital messe i år grunnet Covid-19. Flere fra klyngen var representert

2020-08-26
- Vi trenger et nasjonalt kraftsenter for torskefisk

Klyngesamarbeid er viktig om fiskerinæringen skal nå sitt mål om 6000-8000 nye arbeidsplasser innen 2025.

2020-06-26
VG2 Fiske og fangst utvides fra 12 til 18 elevplasser

De unge har tro på en fremtid innenfor fiskerinæringen. Tilbudet ved VG2 Fiske og fangst utvides fra 12 til 18 elevplasser fra høsten 2020.

2020-06-26
Klyngebesøk i Fiskerihovedstaden Båtsfjord hos Arena Fish 365

Arena Torsk har vært på besøk i Båtsfjord hos Arena Fish 365 denne uken for å bli bedre kjent og for å diskutere hvordan klyngene kan samarbeide nærmere fremover. Fra administrasjonen reiste Maiken Johnsen, Geir Johnsen og Ove Johansen og hadde møte med styreleder Ørjan Nergård fra Lerøy, Frank Kristiansen fra Båtsfjordbruket/Insula og klyngeleder Ronny Isaksen fra Arena Fish 365.

2020-06-26
Torskeoppdrett som en del av strategien

Arena Torsk har besluttet å ta inn torskeoppdrett som del av strategien sin.

2020-06-26
Arena Torsk har møtt fiskeri- og sjømatminister

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har vært på besøk i Vesterålen og da fikk også Arena Torsk et møte med han og hans følge.

2020-06-16
Fiskeriministeren besøker Arena Torsk

Torsdag 18.juni får Øksnes besøk av fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, hvor han blant annet skal møte Arena Torsk som består av 33 aktører i hele Norge - godt representert fra fartøy til marked. Odd Emil Ingebrigtsen ble utnevnt til fiskeri- og sjømatminister 13. mars 2020, og allerede 13.mai hadde Arena Torsk et introduksjonsmøte med ham. Målet med møtet var å presentere den store bredden i klyngemedlemmene og mål med dette samarbeidet.

2020-05-27
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Styringsgruppen til Arena Torsk fikk møte fiskeriministeren i et kort webmøte den 13. mai. Vi presenterte klyngen og det arbeidet som har vært gjort så langt både i klyngen og medlemsbedriftene, innen levendelagring og -levering, teknologiutvikling og regelverk.

2020-05-27
Endringer i hvitfiskmarkedene etter Korona

Onsdag 10. juni kl 10:30 vil Norges sjømatråd holde presentasjon med tittel «Endringer i hvitfiskmarkedene etter Korona».

2020-05-27
Rapport fra Norges Råfisklag

Norges Råfisklag melder om mindre levendelagret torsk og mer levende levert hyse hittil i år.

2020-05-27
Nye klyngemedlemmer i 2020

Arena Torsk har fått flere nye klyngemedlemmer i 2020: Rørvik Fisk AS, Funn AS og Skaginn 3X AS.

2020-05-27
Samarbeid med Iceland Ocean Cluster

Etter studieturen til Island i fjor høst har en del av medlemmene i Arena Torsk tatt kontakt med klyngeadministrasjonen og ytret ønske om etablering av samarbeid med Iceland Ocean Cluster. 

2020-04-29
Tiltakspakke Korona – Nordland fylkeskommune

Egga Utvikling AS har gjennom Nordland fylkeskommunes “Tiltakspakke Korona” fått godkjent to forprosjekter som kommer Arena Torsk til gode.

2020-04-29
Masterstudenter BioMar AS

Gjennom Arena Torsk har BioMar AS knyttet til seg tre masterstudenter fra UiT avd. Narvik, innenfor fagområdet “Industrial Engineering”.

2020-04-16
Siva-prisen 2020

Arena Torsk er veldig stolt av å være med i finaleheatet for årets Siva-Pris - Vekst gjennom grønn omstilling. Arena Torsk hjelper næringen med effektivisering, fornying og bedre lønnsomhet gjennom bedriftssamarbeid og felles prosjekter.

2020-04-01
Utvikle grønne teknologiske løsninger?

I Innovasjon Norge jobber de med å få flere nordnorske bedrifter med i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. EU har øremerket midler til grønne teknologibedrifter. Så dersom din SMB-bedrift holder på å utvikle grønne teknologiske løsninger, kan dette være noe for deg og din bedrift.

2020-03-26
Torsk og corona

Jeg tenker på corona som en god kombinasjon med torsk – å sprette ei flaske og ha en liten aperitiff mens jeg lager en deilig torskemiddag, nam. Men så ble hele verden overrumplet av et standhaftig virus med samme navn, og plutselig var ikke corona lenger forbundet med kos.

2020-03-26
Virtuelle bedriftsbesøk hos medlemsbedriftene i Arena Torsk

I disse Koronatider ble det vanskelig å gjennomføre bedriftsbesøk hos medlemsbedriftene i Arena Torsk. Da den planlagte turen til Trondheim ble stanset av reiseforbud, ble bedriftsbesøk hos SINTEF Ocean og Nordic Group gjennomført på Teams.

2020-03-26
Siste samling i Markedsprosjekt USA utsatt på grunn av Koronautbruddet
2020-03-06
Kvotebonusordningen og uventede effekter

Er egentlig kvotebonusordningen en suksess eller går den mest utover fiskere som ikke deltar i ordningen?

2020-02-28
Maiken Johnsen ny klyngeleder

Egga utvikling har ansatt Maiken Johnsen som prosjektleder for Arena Torsk, og hun skal sammen med resten av teamet lede det viktige arbeidet med søknad om Arena Pro.

2020-02-27
Vel gjennomført Arena Torsdag

Dagen etter Skreikonferansen den 13. februar inviterte Vesterålen Skreifestival til Arena Torsdag - fesk og finans, i samarbeid med Arena Torsk, FHF og Sparebank1 Nord-Norge. Dagen var faglig rettet med bred tematikk, fra workshop med hyse i hovedrollen, miniseminar med FHF, jus, plast i havet og til bank og utvikling i rente og valutamarkedet.

2020-02-27
Skreikonferansen 2020 ble en suksess

Skreikonferansen 2020 ble en suksess med deltakerrekord og gode tilbakemeldinger. Om lag 165 personer var påmeldt konferansen som hadde et fyldig og tettpakket program.

Skjalg Fjellheim fra Bladet Nordlys var konferansier og ledet både konferansen og debatten med stø hånd. Vår nye Fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen kastet glans over konferansen og snakket om regjeringens fiskeri- og sjømatpolitikk. 

2020-02-27
Egga Utvikling styrker kompetansen

Egga Utvikling AS har ansatt Geir Johnsen som rådgiver, og har derved styrket sin kompetanse inn mot levendelagringsområdet.

2020-01-28
Søker om nytt mellomlagringanlegg

Lerøy Norway Seafoods AS søker om godkjenning av lokalitet og etablering av mellomlagringsanlegg for torsk i Bø kommune. Les mer på nettsiden.

2020-01-28
Arena Torsdag – fesk & finans

Torsdag den 13. februar inviterer Vesterålen Skreifestival til Arena Torsdag - fesk og finans, i samarbeid med Arena Torsk, FHF og Sparebank 1 Nord-Norge.

2020-01-28
Hvor går veien for Skreien? Samfunn, marked og bærekraft

Haill, e det nåkka i det eller e det bare gammel overtru? Torunn Christiansen kommer tilbake med håndfaste resultater fra forskningen hennes på haill, mye står på spill, vi gleder oss!

2020-01-28
Trenger bedriften din hjelp til å rekruttere kandidater med høyere utdanning?

Traineeordningen Look North Trainee er et prosjekt i samarbeid mellom Egga Utvikling, Nordland fylkeskommune og partnerbedriftene. Nylig fikk prosjektet tilskudd fra fylkeskommunen til å arrangere et nytt traineeprogram i 2020/21. Målet med traineeordningen er å hjelpe bedrifter i Lofoten og Vesterålen med å få tak i riktig kompetanse. 

2020-01-28
Markedsprosjekt USA – 4. samling

Tirsdag 7. januar ble 4. samling med Markedsprosjekt USA gjennomført på Nord Universitet i Bodø. En liten titt på det nye klippfisktørkeriet til Taste of North ble det også tid til.

2019-12-04
Partnerskapsmøte tirsdag 4. desember

Tirsdag 4. desember ble det avholdt partnerskapsmøte i Arena Torsk, med Vesteraalens AS som vertskap. For partnerskapet er det alltid hyggelig å komme ut til medlemsbedriftene - og denne gangen fikk vi anledning til å se Vesteraalens nye og moderne fabrikklokaler.
Programmet for dagen var ellers variert, med fokus rettet både mot næringens og forvaltningens erfaringer fra årets sesong med utvidet mellomlagring.

2019-12-02
Dialogmøte med forvaltningen om utvidet mellomlagring i 2019 og 2020

Vinteren 2019 imøtekom fiskeriforvaltningen næringens ønske om en 2-årig dispensasjon for utvidet mellomlagring av torsk, fra 12 til 20 uker. Etter første dag på FoU-samlingen ble det gjennomført et dialogmøte med Mattilsynet og Fiskeridirektoratet hvor tilsammen 18 personer deltok. Agenda: utveksle erfaringer fra årets sesong og drøftet behov for endringer neste år.

2019-11-27
Workshop - velferdsindikatorer for mellomlagring og FBA

Den 27. november 2019 ble det arrangert workshop på Kystens Hus i Tromsø. Workshopen ble arrangert som et samarbeid mellom Arena Torsk og Leverandørutvikling Havbruk Nord, og ble finansiert gjennom prosjektet “LU Havtek” – et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsparken Bodø og Næringshagen i Troms (Halti Næingshage og Næringshagen Midt-Troms).

2019-11-26
FoU-Samling 2019: Levende sjømat – siste nytt om fangstbasert akvakultur

Egga utvikling og Nofima samlet over 100 til FoU-Samlingen i Tromsø. Et tverrsnitt av næringen møttes for å utveksle erfaringer og for å lære av hverandre. 

2019-11-26
FoU-Samling 2019: Levende sjømat – siste nytt om fangstbasert akvakultur

Egga utvikling og Nofima samlet over 100 til FoU-Samlingen i Tromsø. Et tverrsnitt av næringen møttes for å utveksle erfaringer og for å lære av hverandre.

2019-11-13
Invitasjon til dialogmøte: Teknologisk utvikling av kystfiskeflåten

Arena Torsk inviterer i samarbeid med SINTEF Ocean til dialogmøte for å kartlegge behov og muligheter mht. teknologisk utvikling av kystfiskeflåten.

2019-09-30
Studietur til Island - reiserapport

Den 8. til 11. september arrangerte Arena Torsk studietur til Island for sine medlemmer. Sigridur Thormodsdottir i Innovasjon Norge hadde sydd sammen et spennende program. To hele dager gikk med til besøk hos ulike aktører, samt andre fellesaktiviteter. 

2019-09-02
LetSea - en introduksjon

Blant Arena Torsks mange medlemsbedrifter, er LetSea én av de ferskeste. Etter en prat med Daglig leder i LetSea, Kristian Johnsen, er det lett å forstå at LetSea utgjør et verdifullt tilskudd til Arena Torsk – klyngen.

2019-06-27
Stortingsmelding om ny kvoteordning

Fredag 21. juni la fiskeriministeren frem stortingsmeldingen «Et kvotesystem for økt verdiskaping — En fremtidsrettet fiskerinæring» (Meld. St. 32 (2018–2019)). 

2019-06-27
Smakfull og nyttig USA-tur

I uke 25 arrangerte Markedsprosjekt USA studietur til New York og Boston.

2019-06-18
Seminar om patentering i akvakulturnæringen

På Aqua Nor den 20. august 2019 arrangerer Patenstyret i samarbeid med Advokatfirmaet GjessingReimers seminaret "Trusler og muligheter ved økt patentering i akvakulturnæringen". 

2019-05-01
Kurs i torskehelse og velferd på Myre 13.mai

For å drive levendefangst eller lagring av levende fisk stiller myndighetene krav til kompetanse hos operatørene. Åkerblå og Egga Utvikling arrangerer derfor et kurs som tilfredsstiller kravene i forskriftene. Kurset omfatter etikk og velferd, relevant regelverk, fiskens biologi og adferd samt produksjonsrelaterte utfordringer. 

2019-04-30
Gjennomslag for Arena Torsk

Arena Torsk fikk gjennomslag for nye storteringskrav ved utvidet mellomlagring. 

2019-04-30
Oppstart av Markedsprosjekt USA

Torsdag 25. april var det oppstart av Markedsprosjekt USA på Kystens hus i Tromsø. Det var totalt 14 deltakere tilstede på oppstartsmøte. 

2019-03-29
Prosjektet fangstRISK II er i gang

Prosjektet som finansieres av RFFNord er nå i gang. I regi av Dr. Kjetil Korsnes i Biovivotech AS og hans team ble det i midten av mars gjennomført prøvetaking av 500 torsk fangstet utenfor Vesterålen. Torsken ble prøvetatt rett etter landing til fiskemottak. Beate Solvoll mener at det nå blir spennende å se hvilke resultater screeningen har gitt og om de har klart å finne VHS-virus, isolere det og øke kunnskapen om viruset. 

2019-03-29
To nye medlemmer i Arena Torsk

Denne uken ble det klart at to nye bedrifter har meldt seg inn i klyngesamarbeidet Arena Torsk. Dette er henholdsvid Norfra AS og Cod SeaFresh AS. Begge bedriftene trekker spesielt fram arbeidet med kvalitet som et viktig moment for deltakelsen i klyngen. 

2019-01-30
Tilsagn til FangstRISK II

Regionalt Forskningsfond bevilger tre millioner til «FangstRISK II - Marint VHS-virus som risiko ved etablering og drift av fangstbasert akvakultur».

2018-11-08
Satser videre på Arena Torsk

Dette er fantastisk dag for torskenæringa og for alle medlemmene i klyngen

2018-10-31
White Fish Show How 2018

Leverandørteknologibedriften Marel AS leverer automatisert og avansert prosessutstyr til fiskeindustrien. Prosessutstyret til Marel er blant annet installert hos Primex Norway AS på Myre. Fabrikken er foreløpig den mest automatiserte og avanserte filetfabrikken på hvitfisk som fins i verden.

2018-09-27
Studentbesøk
2018-09-27
Bakteriehemmende emballasje til torsk

Forsker Anlaug Ådland Hansen jobber i Nofima og er en del av prosjektet CATCH.
CATCH er et visjonært prosjekt hvor formålet er å fange den maksimale bærekraftige verdien av vill Atlantisk torsk basert på levendelagring. Hansen jobber med å se på hvilken emballasje og pakkemetoder som gir den beste kvaliteten på torskefilet.

2018-08-30
INDUK driver frem nytenkning og forbedringer i behandlingen av fisk

90 elever i Vesterålen og Lofoten fikk innføring i metoden med levendefangst og levendelagring forrige skoleår. De videregående skolene i regionen starter nå på et nytt skoleår, og både i akvakulturfaget og i fiske og fangst er temaet nå innarbeidet i undervisningen. Opplegget er utviklet av Vest-Lofoten vgs og Sortland vgs med faglig input hovedsakelig fra Nofima i Tromsø.

2018-08-30
Arena Torsk på Nor-Fishing 2018

Arena Torsk var i år tilstede på fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim som gikk av stabelen 21-24 august. Klyngen hadde stand på Arena Nordland sin fellesstand sammen med flere andre aktører fra Nordland fylke.

2018-08-30
En bekjennelse...

Arena torsk jobber med rammebetingelser for de som satser på levendefangst av torskefisk, lagring og fôring. En av de viktigste sakene vi jobber for er å få utvidet fasen vi kan vedlikeholdsfôre fisken fra 12 uker til 36 uker. I dag kan villfanget torsk stå maksimalt 12 uker på mellomlagringslokalitet. Det er for kort tid.

2018-06-29
Arena Torsk - Et samarbeid å være stolt av

8. juni ble det avholdt partnerskapssamling for Arena Torsk i Bodø

2018-06-29
Økt lønnsomhet ved bedre overlevelse
2018-05-30
Kvotebonusen fungerer
2018-05-28
Første år med FBA-undervisning i videregående skole er gjennomført

Første undervisningsår med FBA er gjennomført i Vesterålen og Lofoten. 29 elever har dette skoleåret fått opplæring i levendefangst og levendelagring på Sortland og i Gravdal. Lærer i fiske og fangst, Paul Andersen, har stått sentralt i utviklingen av pedagogikken sammen med flere av de andre lærerne som gjennomførte instruktørkurset i regi av Nofima for et år siden. På Fiskerfagskolen i Gravdal (LMF) har elevene både fanget og lagret torsk levende. Fra høsten blir kurs i levendefangst og -lagring tilbudt som voksenopplæringskurs (EVU) på Gravdal.

2018-05-28
Bidrar til initiering av flere innovasjonsprosjekter

Nowegian Innovation Clusters tilskuddsordning ”Innovasjonsrammen” skal bidra til å etablere fler innovasjonsprosjekter blant bedriftsklynger i Arenaprogrammet . Arena Torsk fikk i 2017 innvilget støtte til to forprosjekt på vegne av medlemmer i klynga.

2018-04-30
Besøk hos Blue Legasea
2018-04-30
Et eget merkevarekonsept for levendelagret torsk

Arena Torsk fikk for kort tid siden godkjent søknaden om strategisk posisjonering av merkevaren levendelagret og levendefanget torsk.

2018-04-30
Strategisk Posisjonering

Etter nærmere tre år som Arena-klynge gjør opp status for hva klyngen har fått til, og hva det skal fokuseres på fremover.

2018-03-28
Skoleelever lagrer torsk levende

Her ser vi en 11 m3 tank med kontinuerlig gjennomstrømming av friskt sjøvann er satt opp på naturbrukskaia i Gravdal for å kunne lagre levendefanget torsk.

2018-03-01
Pilotprosjekt – utvikling og utprøving av nye systemer for mottak av fisk
2018-03-01
Veivalg for Arena Torsk

Arena Torsk står foran en spennende strategisk posisjoneringsprosess.

2018-02-28
Utvikling av regelverk

"Regeverksinnovasjon"

2017-10-26
På besøk hos Vesteraalens AS

Klyngeadministrasjonen i Arena Torsk har som mål å besøke alle medlemsbedriftene i løpet av det kommende året. En av de første på listen er Vesteraalens AS på Sortland.

2017-10-26
Over 70 kroner kiloet til markeder i Europa!

Fredrik Nordøy selger levendefanget torsk for over 70 kroner kiloet til markeder i Europa.

2017-09-26
Hysekvaliteten bedre med levendelagring

Forsøk med levendelagring av hyse viser særdeles lovende resultater. Om hysa fanges levende og holdes i tanker ombord fram til slakting, kan det produseres høykvalitetsprodukter av hele fangsten.

2017-09-24
Arena Torsk møter Sjømatrådets markedsgruppe for hvitfisk

Arena Torsk ved prosjektleder for satsingsområdet Markedskompetanse, Stian Frivåg holdt en orientering for Sjømatrådet og deres markedsgruppe på hvitfisk om Arena Torsks bakgrunn, hva vi har gjort til nå og hvilke planer man har videre.

2017-09-24
Endringer i landingsforskriften?
2017-09-24
Levendetorsk inn i klasserommene

Undervisningen av elever i levendefangst og levendelagring har kommet i gang både i Vesterålen og Lofoten.

2017-09-24
Gode resultater så langt

I april ble forsøksfisken satt i merd, i mai merket vi den og startet fôring med pellets. I forrige uke ble første merd av forsøksfisken på Sjøfisk tatt opp av sjøen.

2017-08-25
Besøk av Stiftelsen Teknologiformidling

Grete Hals og Ingrid Gjerdene fra Stiftelsen Teknologiformidling tok turen nordover fra Oslo for å møte administrasjonen i Arena Torsk.

2017-08-25
Dyre fôr – et interessant marked for marint restråstoff

Det ligger et enormt potensial i å utnytte restråstoff fra matproduksjon bedre.
Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeindustrien og økt etterspørsel vil kunne gi fiskeflåten økonomiske insentiver til å investere i teknologi som gjør at råstoffet kan bringes til land.

2017-06-28
Partnerskapet samlet på Sortland

8. - 9. juni, i strålende sommervær på Sortland, møttes medlemsbedriftene i Arena Torsk til generalforsamling og partnerskapsmøte.

2017-06-28
Fôrprosjektet ruller videre

I forrige uke var Biomar, Fiskeriparken, Arena Torsk og Nofima hos ToBø Fisk i Havøysund i forbindelse med det FHF-finansierte prosjektet «Kommersielt fôr til fangstbasert akvakultur».

2017-06-07
Store muligheter for nordnorsk handel med Kina

Flere nordnorske selskaper var til stede i Beijing da fiskeriministeren signerte avtalen om innførsel av norsk laks til Kina. Blant de om lag 30 norske selskapene var Nofima, Ståle Nilsen Seafood fra Øksnes, Vesteraalens og Nordlaks.

2017-06-07
Gourmetmat til torsken

Akkurat nå foregår en utprøving hos Sjøfisk AS på Bjarkøy som kan bli banebrytende for fiskerinæringen. Levendefanget torsk får servert spesialutviklet pellets i stedet for lodde i sin naturlige form.

Tekst og foto: Liv-Karin Edvardsen

2017-06-07
SINTEF på besøk!

Arena Torsks viktigste oppgave er å bygge relasjoner og være en viktig møteplass mellom bedrifter innen marin sektor og FoU-institusjoner. Som ledd i dette arbeidet, inviterte Arena Torsk og Fiskeriparken AS SINTEF til Stokmarknes og Myre på besøk.

2017-06-06
Ny leder for Fangstbasert Akvakultur (FBA) hos Nofima

Bjørn-Steinar Sæther, seniorforsker hos Nofima har siden april i år ledet nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur. Han har fått i oppdrag å videreføre arbeidet startet av Kjell Midling i 2010.

2017-05-19
Spennede innlegg på Partnerskapssamlingen 8. - 9. juni!
2017-05-19
Verdens første FBA-instruktører

Verdens første FBA-instruktører Instruktørkurset, utviklet av NOFIMA og Fiskeriparken, ble fullført 10. og 11. mai i Harstad og på Bjarkøy. Syv faglærere fra videregående skoler i Lofoten og Vesterålen er nå godkjente som instruktører i fangstbasert akvakultur (FBA).

2017-05-15
Arena Torsk Nyhetsbrev
2016-12-23
På plass på Sommarøya

Geir Johnsen er på plass ved Sommarøy Produksjonslag som ny daglig leder etter Geir Rognan.

2016-12-06
Leder i FiskeribladetFiskaren

"Torsk i merd"

2016-10-26
Fiskeslo blir fiskefôr

Opprettelsen av Vesterålen Marine Proteiner er et godt eksempel på at klyngearbeid fungerer

2016-10-24
Levendelagring er framtida

Erfaringa som ble gjort med fangst av levende torsk og fôring er gull verdt for Vesteraalens.

– Vi har planer om å gjøre masse ting på det området, med basis i de erfaringene vi høstet i 1990. Jeg er overbevist om at fangst av levende fisk er framtida for sjømatnæringa.

2016-10-20
Nyhetsbrev
2016-10-14
Markedssamling i Svolvær

Deler av partnerskapet var samlet på en givende markedssamling på Thon Hotel Lofoten 12.-13.september​

2016-10-06
Levendefangst på Grønland

”Nutaaq Cod” fra Royal Greenland

2016-10-05
Workshop: Fôr til torsk i fangstbasert akvakultur (FBA)

Tirsdag 27. september 2016 i ble det gjennomført en svært vellykket workshop i Tromsø med tema «Fôr til torsk i fangstbasert akvakultur».

2016-07-08
Valg av styringsgruppe for klyngen for år to (2016 - 2017)

I partnerskapsmøtet den 26. mai 2016 ble det foretatt valg på styringsgruppen til klyngen.

Etter henvendelser fra forskningsmiljøene om å sitte i styringsgruppen ble en representant fra Nofima og Sintef valgt inn som observatør.

2016-07-01
Rapport om velferd hos villfanget torsk i merd

Nofima har publisert en rapport om velferd hos villfanget torsk i merd. Målsettingen til prosjektet har vært å evaluere velferd og kvalitet hos villfanget torsk som ble lagret ut over 12 uker uten foring. Videre skulle en se på hvordan kortere lagringstid påvirket kvalitet og vekttap hos kjønnsmoden fisk, samt hvor lenge man faktisk bør lagre villfisk for å redusere blodfeil som følge av fangstskade.

Rapporten finnes via følgende link: http://nofima.no/pub/1356084/

 

2016-06-10
Kvalitet på garnfanga torsk

–Effekt av halemetode og garnmateriale

2016-03-14
Vil bedre torskens aller siste reis

«Snillere» fangst og avliving under trålfiske vil lønne seg for både fisken, lommeboka og miljøet.

2016-02-15
Arena Innovasjon Torskefisk ser dagens lys
2016-02-11
Arenastatus

Arena Innovasjon Torskefisk

Bedriftsklyngen Arena Innovasjon Torskefisk 12. juni 2015 tatt opp i det nasjonale Arena-Programmet. Fiskeriparken er stolte av å nå opp med sin søknad i dette nasjonale programmet i konkurranse med sterke fagmiljø i hele Norge.

Arena Innovasjon Torskefisk er en bedriftsklynge bestående av bedrifter innen hvitfisk næringen i hele landet. Med et geografisk tyngdepunkt i Lofoten og Vesterålen danner klyngebedriftene en naturlig verdikjede, som omfatter fangst, levendesatsing, produksjon, foredling, anvendelse av restråstoff, leveranse av logistikk samt salg og eksport av torskefisk.

Ruster seg for fremtiden

I tillegg til å fiske etter torsk, sei, sild og makrell skal Kristoffersens nye båt rigges for levendefangst

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!