2021-03-29

Årets første fangst av levende torsk

Årets første fangst av levende torsk ble satt i merd allerede 9.februar, men fisket satte først skikkelig fart etter at kvotebonusordningen startet opp 1.mars, ifølge Norges Råfisklag. 

I Fisknytt uke 11 kunne Norges Råfisklag melde at årets første fangst av levende torsk ble satt i merd allerede 9.februar, men fisket satte skikkelig fart etter at kvotebonusordningen startet opp 1.mars. I år som i fjor er det 2500 tonn avsatt til 30% kvotebonus for fartøy som lagrer torsk i over 3 uker før den omsettes. I løpet av uke 11 er det satt 270 tonn i merd. Totalt er det satt 604 tonn torsk i merd hittil i år (per 24.03.2021), levert av åtte båter:

Tabell: Oversikt over levende torsk satt i merd per fartøy og landingsdato med kvantum i rundvekt (kg)

Av dette var 385 tonn levert til anleggene på Myre, 115 tonn levert til Båtsfjord, 45 tonn på Værøy og 20 tonn på Ballstad. 

Til sammenligning var det til samme tid i fjor satt 1.105 tonn i merd, levert av 15 båter. Kvantumet den gang fordelte seg med 240 tonn på Ballstad, 390 tonn på Myre, 250 tonn i Båtsfjorden, 120 tonn på Værøy, 75 tonn på Hjelmsøya, 50 tonn i Henningsvær og 8 tonn på Røst.

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!