2021-10-28

80 deltakere på klyngesamlingen «Gode hoder sammen for økt utnyttelse av råstoffet»

Onsdag 20.oktober møttes medlemmer i Cod Cluster og Biotech North til felles klyngesamling i Tromsø.  

Etter 18 måneder med digitale møter, var det med stor glede at klyngeleder Maiken Johnsen i Cod Cluster og klyngeleder Line Kjelstrup i Biotech North kunne ønske hele 80 deltakere velkommen til en hel dag med daglig påfyll innen restråstoff.  

Under overskriftene «Status restråstoff» og «Marine helseprodukter og ingredienser – muligheter og utfordringer» hadde vi en rekke innlegg fra medlemmer fra begge klyngene.  

Målet for samlingen var å skape en arena for utveksling av erfaringer og utfordringer, og fremtidig samarbeid. Utfra tilbakemeldingene tror vi at vi lyktes med det.  

 

Foto: Vegard Stien

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!