2021-02-26

Arbeidsgruppe Marked er i gang

Arbeidsgruppe Marked har hatt oppstartsmøte og ønsker seg flere engasjerte klyngemedlemmer innen markedssamarbeid

Arbeidsgruppe Marked er en av fem arbeidsgrupper i Cod Cluster. Gruppen sitter spredt over hele landet, fra Bergen, Trondheim, Bodø, Stokmarknes, Sortland, Myre og Tromsø. Arbeidsgruppe Marked ledes av Tone Karstensen, som er salgsdirektør hos Nordic Group/Insula og sitter i styringsgruppen for Cod Cluster. De andre medlemmene i gruppen er: Astrid Klo - Gunnar Klo, Oline Alfredsen - Vesteraalens, Terje A. Olsen – Lerøy Norway Seafoods og Frode Nilssen - Nord Universitet. Observatør i gruppen er Trond Rismo fra Norges sjømatråd og prosjektleder er Ove Johansen fra Egga Utvikling.

«Det er stor betalingsvilje i markedet for norsk hvitfisk av god kvalitet. Utfordringen i dag er forutsigbar tilgang på produkter med den kvaliteten og standarden kundene ønsker. Skal vi lykkes med å ta ut potensialet som ligger i markedet, krever det økt kvalitetsfokus i alle ledd – fra fangst til konsument», sier Tone Karstensen.

Gruppen planlegger møter hvert kvartal og i tillegg ved behov. Årets første møte ble avholdt i uke 8. Man planlegger å knytte seg sterkere opp mot både Fiskerihøgskolen og Nofima Marked, og er ellers også interessert i andre bidragsytere fra klyngebedrifter som brenner for markedsarbeid. Klyngen må i fellesskap øke markedsfokuset i norsk produksjon for å øke verdiskapningen gjennom hele verdikjeden.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!