2021-04-29

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen Lagring i merd og levering av levende fisk til kai er nå i gang, og planlegger sitt første arbeidsgruppemøte i uke 18. Her skal gruppa sammen bestemme hvilke prosjekter som skal prioriteres og veien videre for arbeidsområdet.  

Cod Cluster har fem arbeidsgrupper, der én av arbeidsgruppene er «Lagring i merd og levering av levende fisk til kai».  

Styremedlem Geir Wilhelm Wold fra Vesteraalens AS er arbeidsgruppeleder. Gruppen består for øvrig av Børge Arvesen fra Nordhavet AS, Edmund Jr Mikkelsen fra Visjona AS, Einar Roger Pettersen fra Melbu Systems AS, Sjurdur Joensen fra Nofima AS og Håkon Gullvik fra Olagutt AS.  

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!