2018-06-29

Arena Torsk - Et samarbeid å være stolt av

8. juni ble det avholdt partnerskapssamling for Arena Torsk i Bodø

Ett av punktene på agendaen var en gruppeoppgave med det formål å gi konkrete tilbakemeldinger på hva som er bra og hva man kan bli bedre på i klyngen Arena Torsk.

Når vi nå i ettertid oppsummerer de positive tilbakemeldingene fra deltakerne, blir vi ekstra stolte over samarbeidets positive effekter. Her har vi laget et sammendrag:

Arena Torsk har blitt en viktig møteplass som har skapt tillit og relasjoner, som har gjort konkurrenter til samarbeidspartnere og blitt en møteplass for innovasjonsprosjekter i hvitfisknæringen.
I tillegg til:

  • ​Klyngesamarbeiet har resultert i flere pågående fellesprosjekter som identifiserer og fjerne flaskehalser i næringen
  • Hele verdikjeden har samlet seg og jobber mot et felles mål: løfte levendefangst-, levering-, og lagring.
  • Klyngen har en god og konstruktiv dialog med myndigheter og forvaltning og man har lyktes med regelverksinnovasjon. Samarbeidsklimaet innad i klyngen betegnes som modent.

Klyngesamarbeidet har vist verdien av å arbeide med - og fokusere på kvalitet, samtidig som det har gitt gode resultater av å koble næringen med FoU-miljøet. Spesielt er etableringen av Vesterålen Marine Proteiner et konkret resultat av dette.

I tillegg ønsker medlemmene å fokusere på dette i forlengelsen:

  • Markedsorienterte prosjekter
  • Bearbeidede produkter
  • Samarbeid på tvers av klynger
  • Videreføring av det gode arbeidet som er gjort i henhold til rammevilkår.
  • Råstoff til ernæring
  • Mer lokal foredling

Klyngeadministrasjonen setter pris på gode tilbakemeldinger og gleder seg til fortsettelsen.

 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!