2017-09-24

Arena Torsk møter Sjømatrådets markedsgruppe for hvitfisk

Arena Torsk ved prosjektleder for satsingsområdet Markedskompetanse, Stian Frivåg holdt en orientering for Sjømatrådet og deres markedsgruppe på hvitfisk om Arena Torsks bakgrunn, hva vi har gjort til nå og hvilke planer man har videre.

Satsningsområdet markedskompetanse jobber med å løfte den generelle markedskompetansen i bedriftene og øke bevisstheten på viktigheten av å jobbe med økt markedsorientering gjennom hele verdikjeden. Det er ikke tilstrekkelig at bare en aktør i verdikjeden ser verdien av dette. Dette er noe alle må arbeide med sammen.
Det skal også jobbes med ulike måter å ta ut den økte verdiskaping i økte markedspriser. Levendefangst og levendelagring øker kostnadene i verdikjeden. Dette må tas ut gjennom økte priser dersom dette skal være bærekraftig. En felles merkevare for levendelagret-  og fanget fisk kan være et slikt virkemiddel.

Sjømatrådets markedsgruppe for hvitfisk består av: Espen Hanson, Nordic Group. Frode Eliassen, Nordfra AS, Katrine Flovraag, Ramoen AS. Lise Mangseth, Norges Råfisklag. Mari Didriksen, Nærings- og fiskeridepartementet. Frode Mikkelsen, Lerøy Seafood. Terje Kjølsøy, Aalesundfisk AS. Vidar Nålsund, Surofi. Vårinn Lassesen, Myremar AS.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!