2018-08-30

Arena Torsk på Nor-Fishing 2018

Arena Torsk var i år tilstede på fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim som gikk av stabelen 21-24 august. Klyngen hadde stand på Arena Nordland sin fellesstand sammen med flere andre aktører fra Nordland fylke.

Klyngeleder for Arena Torsk, Lisbeth Y. Reinholdtsen, er veldig fornøyd med klyngens deltakelse på messen. Hun er også svært positiv til fylkets bidrag til fellesstanden Arena Nordland.

«Denne fellesstanden gjør det mulig for langt flere små og mellomstore bedrifter å få innpass og mulighet til å delta på slike arenaer. En samling av næringslivsaktører fra regionen innenfor et fellesområde gir en flott markedsføring av landsdelen.»

Fiskerimessen er et ypperlig samlingspunkt, da de fleste i næringen er tilstede på dette arrangementet. En slik samling av aktører gjør at man får gjennomført en hel rekke møter og samtaler med medlemmer, samarbeidspartnere samt nye kontakter. For Arena Torsk er målet med en slik messe å få presentert og formidlet arenaprosjektet Arena Torsk.

Arena Nordland sin stand på messen var i følge Reinholdtsen et proft opplegg med oppbygging av stand, interiør og et innbydende fellesområde. Hun vil også særlig trekke frem servering fra egen kokk på standen, Halvard Ellingsen som var et populært innslag på messen. Denne innrammingen sammen med god oppfølging og servicenivå fra prosjektledere i Fiskeriparken Egga Utvikling gjorde messen til en svært positiv opplevelse for Arena Torsk.

Vi håper å se mange av dere på neste Nor-Fishing, og takker for i år.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!