2016-02-11

Arenastatus

Arena Innovasjon Torskefisk

Bedriftsklyngen Arena Innovasjon Torskefisk 12. juni 2015 tatt opp i det nasjonale Arena-Programmet. Fiskeriparken er stolte av å nå opp med sin søknad i dette nasjonale programmet i konkurranse med sterke fagmiljø i hele Norge.

Arena Innovasjon Torskefisk er en bedriftsklynge bestående av bedrifter innen hvitfisk næringen i hele landet. Med et geografisk tyngdepunkt i Lofoten og Vesterålen danner klyngebedriftene en naturlig verdikjede, som omfatter fangst, levendesatsing, produksjon, foredling, anvendelse av restråstoff, leveranse av logistikk samt salg og eksport av torskefisk.

 Les hele artikkelen her

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!