2017-08-25

Besøk av Stiftelsen Teknologiformidling

Grete Hals og Ingrid Gjerdene fra Stiftelsen Teknologiformidling tok turen nordover fra Oslo for å møte administrasjonen i Arena Torsk.

Stiftelsen Teknologiformidling har som formål å øke produktiviteten, verdiskapningen og konkurransekraften for norsk næringsliv.
Klyngeadministrasjonen tok dem med på omvisning hos Sjøfisk på Bjarkøy og Biomar på Myre. Formålet med dette møtet var å gjøre stiftelsen kjent med hvitfisknæringen, og gi dem en forståelse hvordan teknologiutfordringer næringa møtes på. Arena Torsk fikk kunnskap om hvordan stiftelsen arbeider og deres kriterier for eventuell medvirkning til prosjekter, som vi og våre medlemmer ser som aktuelle å jobbe med.
Det ble et godt og konstruktivt møte der vi fikk presentert og diskutert aktuelle prosjekter i regi av Arena Torsk.

- For oss er hvitfisk et potensielt spennende område å støtte. At noen tar rollen som kompetansesenter innen hvitfisk, ser vi kan være viktig og nødvendig for at bransjen skal lykkes på dette området, sier Grete Hals

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!