2018-05-28

Bidrar til initiering av flere innovasjonsprosjekter

Nowegian Innovation Clusters tilskuddsordning ”Innovasjonsrammen” skal bidra til å etablere fler innovasjonsprosjekter blant bedriftsklynger i Arenaprogrammet . Arena Torsk fikk i 2017 innvilget støtte til to forprosjekt på vegne av medlemmer i klynga.

Innovasjon Norge vil to ganger i 2018 utlyse 5 millioner til Innovasjonsrammen, med frister 30.mai og 15.september. Målet med innovasjonsrammen er å stimulere bedrifter i klyngen til å samarbeide om å utvikle ideer om nye innovasjonsprosjekter. Dette kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Hensikten er å avlaste risiko og legge til rette for samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i klyngene. Virkemidlet Innovasjonsrammen er en fin mulighet for klyngebedrifter til å få satt i gang sine innovasjonsprosjekter.

Det kan gis støtte til forstudier og mobilisering eller forprosjekter og konseptualisering.

Forstudier og mobilisering
Innovasjonsrammen skal bidra til å få frem ideer til nye produkter, tjenester, bruksområder og produksjonsmetoder. Dette inkluderer å foreta nødvendige avklaringer før bedrifter eventuelt beslutter å legge mye arbeid og ressurser inn i prosjektet.

Et mobiliseringsprosjekt kan motta opp til 150.000,- i risikodeling.

Forprosjekter og konseptualisering
Innovasjonsrammen skal bidra til forprosjekter og konseptualisering av innovasjonsprosjekter pånye områder. Dette skal være idé- og prosjektutvikling på områder med stor innovasjonshøyde innenfor teknologi, prosess, tjeneste eller forretningsmodellering. 

Et forprosjekt kan motta opptil 300.000,- i risikodeling.

Omfatter prosjektet effektivt samarbeid mellom medlemsbedrifter kan støttesatsen økes med 15 %.

Arena Torsk fikk i 2017 tildelt støtte fra Innovasjonsrammen til 2 forprosjekter, og har vært direkte avgjørende for gjennomføringen av disse. Arena Torsk søker også om Innovasjonsrammen i 2018, med frist 15.september. Det er satt en begrensning på 5 prosjekter per ramme innad i klyngen.
Har din bedrift et spennende innovasjonsprosjekt som kan passe dette virkemidlet, så ta kontakt med Arena Torsk.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!