2021-11-26

Cod Cluster deltok på årets reguleringsmøte

Årets reguleringsmøte ble avholdt 9. og 10. november. Styreleder Ørjan Nergaard og arbeidsgruppeleder for bearbeiding Frank Kristiansen deltok på vegne av Cod Cluster på møtet. Klyngens to viktigste innspill til neste års reguleringer er en styrking av utviklingstillatelsen for torsk (levendebonus).

Cod Cluster ønsker at det til neste år skal settes av 4.000 tonn torsk, med en bonus på 50% og oppstart 1.mars. Videre ønsker vi i Cod Cluster at 1000 tonn av avsatt volum øremerkes prosjekt for testing av levendefangst med teiner for den mindre kystflåten.

Vårt innspill til neste års ferskfiskordning var som følger: 

Cod Cluster anmoder om at det avsettes minst 20.000 tonn hvorav 2.500 tonn i åpen gruppe. Ordningen foreslås startet opp 1. juli. Videre anmoder vi om at det iverksettes en prøveordning med ferskfiskordning for den havgående flåten for fiske i perioden desember-januar, og at det avsettes 3.000 tonn til dette.

Innspillene fra Cod Cluster fikk god mediedekning: https://www.fiskeribladet.no/fiskeri/ferskfiskordninga-under-lupen-det-er-kjempeuheldig-at-noen-aktorer-utnytter-ordningen/2-1-1095669

 

Foto: Faksimile fra Fiskeribladet 09.11.21

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!