2020-10-02

Cod Cluster har søkt om Arena Pro-status

Den 25. september leverte klyngen sin søknad om opptak i Arena Pro. En innvilgelse vil innebære finansiering av klyngen i fem år, og med det en mulighet til å nå målene om økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og økt eksport for partnerskapet og for Norge.

Cod Clusters satsingsområder de neste fem årene er:

• Lagring i merd og levering av levende fisk til kai
• Reetablering av yngelbasert torskeoppdrett
• Økt bearbeiding i Norge
• Økt verdiskaping av restråstoff og Markedsutvikling

Med et partnerskap som består av alle ledd fra flåte til marked, mener vi at vi har et meget godt utgangspunkt for både nyskaping innenfor og videreutvikling av hvitfisknæringen i Norge. Resultatet av søknaden får vi vite 19. november.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!