2021-05-25

Cod Cluster kobler næring og akademia tettere sammen!

Siden sist har klyngen fått støtte til BEST-programmet mellom studenter og bedrifter i nord fra Samfunnsløftet til Sparebank 1 Nord-Norge.

Cod Cluster har siden oppstart hatt fokus på kompetanse, blant annet gjennom å engasjere og motivere FoU-miljøene til kompetanseutvikling. For en stund tilbake tok klyngen initiativ til å utarbeide et program vi har valgt å kalle BEST-programmet. Dette fordi vi tror det ligger en stor verdi av tettere samarbeid mellom universitetene og næringslivet. BEST-programmet (forkortelse for BEdrift og STudent) skal formidle kontakt mellom studenter og bedrifter i Nord-Norge, og sette kontakten inn i sammenheng som begge parter kan ha nytte av.  

Bedriftenes søken etter gode kandidater, universitetenes søken etter relevante praksisbedrifter og studentenes søken etter gode problemsstillinger settes sammen i et integrert system. Systemet skal bidra til å samordne bedriftenes behov, universitetenes utdanninger og studentenes interesse, ambisjoner og forutsetninger. Målet er å beholde flere skarpe hoder i nord!  

Med støtte fra Samfunnsløftet kan prosjektet igangsettes. Prosjektets deltakere er Universitetet i Tromsø ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) og Teknologisk kompetansesenter for arktiske logistikkoperasjoner v/ fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (UiT Narvik). Prosjektet vil bli presentert på partnerskapsmøtet til klyngen i juni for å engasjere også medlemmene i klynga til å bidra i prosjektet.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!