2021-08-30

Cod Cluster skal være praksisplass for fiskeristudent

Studenten som skal ha praksisplass i Cod Cluster heter Helene, er 24 år, og kommer opprinnelig fra Bømlo. Hun har tidligere jobbet som journalist i Forsvaret, og tilbrakt mange sommere med filetering av laks, i tillegg til å jobbe som driftsoperatør på matfiskanlegg.

Helene vil hovedsakelig bistå prosjektledelsen i klynga med å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter. Ettersom vi i administrasjonen jobber med et bredt spekter av prosjekter innenfor hvitfisknæringen, og Helene vil få mulighet til å delta inn i en rekke av disse under praksisperioden.   

 Vi håper også på å kunne gjennomføre noen bedriftsbesøk, og dersom du og din bedrift ønsker besøk, er det bare å sende en mail til Trude på trude@egga.no eller maiken@egga.no.  

Vi ser frem til å møte Helene og gi henne en spennende praksisperiode og innsikt i hvordan Cod Cluster som klynge jobber!

 

Foto: UiT-Kjell-Ove-Storvik

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!