2020-10-29

Digitalt fiskevelferdskurs i levendelagring

I samarbeid med Åkerblå arrangerte Cod Cluster digitalt fiskevelferdskurs i levendelagring torsdag 22.oktober fra kl.09 – 15.30.

Kurset rettet seg inn mot alle ansatte som jobber med levendefanget torsk, og behandlet problemsstillinger knyttet til etiske utfordringer og samfunnets forventninger til velferd i oppdrettsnæringen, konkrete bestemmelser i regelverket og kundekrav, torskefiskbiologi og respons på stress og særlige utfordringer innenfor fagsbasert oppdrett.   

I alt 12 personer deltok på kurset, der ni av dem var medlemmer i Cod Cluster og tre eksterne deltakere. Av disse tre, var to deltakere fra Fiskeridirektoratet, seniorinspektør Tor-Arne Sørensen og inspektør Jan Roger Eriksen, begge fra region nord. «Det burde etter min mening vært et krav at alle som skal jobbe opp mot dette burde ha ei slik innføring om temaet, også ansatte i Fiskeridirektoratet,» kunne Eriksen fortelle. Sørensen forklarte viktigheten av deltakelse på kurset slik:  
«Ved å delta på slike kurs får en god kunnskap om fiskevelferd/helse og en er i stand til å gjøre egne vurderinger når en er om bord i fartøyet, ute på merdkanten eller under slakting på mottaket. Dette resulterer i at man får en større autoritet ovenfor de aktørene som blir kontrollert, samt at en kan vurdere tiltak sammen med dem om det skulle være avvik i forhold til hva som er normalt. Med denne kompetansehevingen blir en også i stand til å sette krav til aktørene, da det ikke er akseptabelt at fisk blir behandlet på en slik måte at den ikke egner seg til menneskeføde.     

Videre er det et interessant tema da fiskevelferd vil bli satt mer fokus på i fremtiden, noe som igjen vil resultere i at vi som kontrollerende myndighet må ta dette mer alvorlig og være kompetent til å veilede aktørene på en god måte og ikke bare kontrollere dem.»  

Fagleder for fiskehelse i Åkerblå, Barbro Rimesletten Klakegg, ledet kurset. 
«Vi arbeider med ulike oppdrettsarter og det var ekstra kjekt å holde kurs for ivrige og positive kursdeltakere med brennende interesse for torsken og de spesielle problemstillingene en har når aktiviteten er fangst og levendelagring. Det aller beste er nok å samles fysisk når en skal diskutere reelle utfordringer og erfaringer og målet er å få til en god diskusjon der alle «hiver seg frempå» med sine erfaringer. Men, når reiseveien for deltakerne er lang og koronasituasjonen tilsier det, er digitale møter ofte en god løsning det også. Denne gangen fungerte kurset godt takket være de engasjerte kursdeltakerne. Det er viktig med konkrete innspill og erfaringsutveksling underveis i denne type kurs, og det fikk vi denne gang. Spesielt god stemning ble det under Kahooten til slutt».  

En annen av deltakerne på kurset var Rune Stokvold, daglig leder av Cod Seafresh AS og medlem av Cod Cluster. Han mente det utvilsomt var veldig effektivt å gjennomføre kurset digitalt og synes opplegget på teams fungerte veldig bra. 

Administrasjonen i Cod Cluster jobber nå videre med planleggingen av neste kurs, og ønsker både tilbakemeldinger fra kurset som ble avholdt, og innspill på nye, aktuelle temaer for kurs velkommen! Ta kontakt med vår kompetanseansvarlig, Trude på mail trude@egga.no for tilbakemeldinger og innspill.  

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!