2021-01-28

Digitalt kurs i smittevern for utenlandsk arbeidskraft tilbys medlemmene i Cod Cluster

Det ble i forrige nyhetsbrev informert om at Egga Utvikling AS, i samarbeid med Cerpus AS, arbeider med å utvikle et digitalt kurs i smittevern for utenlandsk arbeidskraft.

Bakgrunnen for kurset er den store arbeidsinnvandringen i forbindelse med vinterfisket og behovet for tiltak for å unngå situasjoner med smitte. Det digitale kurset er utviklet på vegne av åtte bedrifter i Øksnes og finansiert av disse og Øksnes kommune. Kurset skulle gjøre både kommune og næring trygg på at utenlandsk arbeidskraft hadde satt seg inn i og forstått de nasjonale smittevernreglene som gjelder.

Kurset ble ferdigstilt tidlig i januar og distribuert til de åtte bedriftene. Så langt har nærmere 400 personer blitt registrert inn i kurset på de forskjellige språkene norsk, engelsk, polsk, rumensk og litauisk. Kurset er delt inn i to bolker: én bolk basert på de nasjonale reglene for utenlandsk arbeidskraft ved innreise til Norge, og én bolk basert på lokale regler i kommunen. For å bestå kurset må alle svar være riktige. Det er ingen begrensning på antall forsøk på gjennomføring. Ved bestått kurs, kvalifiserer deltakerne til kursbevis.

Kurset tar i underkant av 15 minutt å gjennomføre og kan tas når som helst og hvor som helst i en enkel og mobilvennlig løsning.

Ambisjonen har hele tiden vært at kurset kan være til hjelp for bedrifter som benytter utenlandsk arbeidskraft i den litt spesielle situasjonen vi befinner oss i, og bidra til at samfunnet på best mulig måte kan unngå smittetilfeller og nedstenging under den svært viktige vintersesongen.

Kurset tilbys nå medlemmene i Cod Cluster for 7500 kroner, per bedrift uavhengig av antall ansatte og språk. Ta kontakt med Trude Knutsen, trude@egga.no dersom du ønsker å tilby digitalt kurs i smittevern for dine ansatte.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!