2017-08-25

Dyre fôr – et interessant marked for marint restråstoff

Det ligger et enormt potensial i å utnytte restråstoff fra matproduksjon bedre.
Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeindustrien og økt etterspørsel vil kunne gi fiskeflåten økonomiske insentiver til å investere i teknologi som gjør at råstoffet kan bringes til land.

29. juni møtte ARENA TORSK Marint Protein Nettverk, representanter fra AM Nutrition og Felleskjøpet Rogaland, for å diskutere muligheter for marint restråstoff til pet food markedet.

Restråstofftyper som er interessant til pet food er:

 • Hoder, også beinfraksjonen
 • Rogn
 • Slog
 • Nakker
 • Rygger
 • Bein
 • Skinn
 • «Reguleringstørket» - hyse, brosme, sei

AM Nutrition ønsker et samarbeid med aktører om en produksjon av ferskt råstoff, men det er også mulig å benytte frossent råstoff, for eksempel hoder fra havfiskeflåten.

Prosessen som kan gjennomføres på råstoffet er:

 • Produksjon av «slurry» en grøtlignende masse som kan kjøres inn i produksjonen av ferdigvare Food4Dogs.
 • Hydrolyseringsprosess kan benyttes, hvor en får ut fasene olje, protein og aske. Alle komponentene er interessante i ferdigvare Food4Dogs.
 • Melproduksjon er interessant
 • Tørking og oppmaling er interessant.

AM Nutrition og Arena Torsk forsetter å undersøke samarbeidsmuligheter mellom medlemsbedrifter og pet food næringen 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!