2018-04-30

Et eget merkevarekonsept for levendelagret torsk

Arena Torsk fikk for kort tid siden godkjent søknaden om strategisk posisjonering av merkevaren levendelagret og levendefanget torsk.

Formålet med det strategiske posisjoneringsprosjektet for produktet levendelagret torsk, er å se på hvordan det kan bygges inn merverdier i produktet gjennom et merkevarekonsept. Prosjektgruppen håper at denne prosessen kan bidra til at aktørene kan ta ut en høyere pris i markedet og at enda fler kjøper kvalitetsproduktet.

Skal levendelagring være bærekraftig på sikt, må kunden være villig til å betale en merverdi for produktet. Gjennom dette prosjektet skal vi se på hvordan vi gjennom en merkeordning og merkevareutvikling for produktet, kan bidra til å øke betalingsviljen, sier Glendrange, partner i Zynk.

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!