2019-11-26

FoU-Samling 2019: Levende sjømat – siste nytt om fangstbasert akvakultur

Egga utvikling og Nofima samlet over 100 til FoU-Samlingen i Tromsø. Et tverrsnitt av næringen møttes for å utveksle erfaringer og for å lære av hverandre. 

Egga utvikling og Nofima samlet 105 deltakere på den årlige FoU-Samlingen i Tromsø den 25-26 november.  Her møttes fartøy, industri, forvaltning, forskning og presse for å utveksle erfaringer og for å lære av hverandre. Silje Kristoffersen fra Nofima loset forsamlingen fra lunsj til lunsj gjennom temaene «fangst og hold av levende fisk», «marked og økonomi», «Erfaringer med utvidelsen fra 12 til 20 uker og erfaringer med å ha torsken i FBA» og «skalldyr – fangst og omsetning av levende krabbe».   
 
Det var også debatt der både Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Båtsfjordbruket, Nergård, Fiskerihøyskolen og Råfisklaget deltok. Debatten ble ledet av Anne-Maj Johansen fra Nofima.   
 
Utvidelsen fra 12 til 20 uker for levendelagring av torsk var ett av temaene som ble viet mest oppmerksomhet. Tilbakemeldingene fra Mattilsynet var at mye godt arbeid gjøres og at de i år har konsentrert seg om å rekke over flest mulig for å gi råd og veilede. Samtidig erkjennes det både fra forvaltning og fra næring at man fortsatt har en vei og gå før rutiner og prosedyrer er samkjørte, men er positive til at dette er noe som skal bli bedre før neste sesong. Mattilsynet varsler økt håndhevelse av regelverket for neste sesong.    
 
Foring av fisk fikk også mye oppmerksomhet fra flere av innlederne og stikkprøver viser en til dels mangelfull foring som fører til en tynn og slunken torsk. Det vil være særdeles skadelidende om det befester seg et etterlatt inntrykk i markedene om at den levendelagrede torsken ikke holder god kvalitet og god seleksjon må prioriteres.   
 
Arena Torsk var representert på talerstolen av Prosjektleder Dag Eivind Opstad som snakket om levendeløftet og hvordan klyngen jobber aktivt med utvikling av regelverket gjennom dialog opp mot myndighetene. 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!