2021-12-21

Hold av datoen: Skreikonferansen 17. februar 2022

Skreikonferansen har blitt arrangert årlig på Myre siden 2009, og har siden 2013 blitt arrangert i tilknytning til Vesterålen Skreifestival. I 2022 bidrar også Cod Cluster til gjennomføring av konferansen. 

 

Tradisjonen tro arrangeres konferansen og festivalen i uke 7, og konferansen arrangeres på dagtid torsdag 17. februar 2022.

Målsetningen for både Skreifestivalen og Skreikonferansen er å markedsføre skreien, sette Vesterålen på kartet som en viktig fiskeriregion og likeså Øksnes kommune som en levende skreikommune. Mens festivalen er et sosialt møtepunkt for hele familien, er konferansen etablert som viktig møteplass for beslutningstakere i og rundt fiskerinæringen ved å sette dagsaktuelle temaer på agendaen. Headingen for årets konferanse er «Skreien – en evig bærebjelke?».  

Hold av datoen! Følg med på Facebook for mer informasjon: Skreikonferansen | Facebook

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!