2018-08-30

INDUK driver frem nytenkning og forbedringer i behandlingen av fisk

90 elever i Vesterålen og Lofoten fikk innføring i metoden med levendefangst og levendelagring forrige skoleår. De videregående skolene i regionen starter nå på et nytt skoleår, og både i akvakulturfaget og i fiske og fangst er temaet nå innarbeidet i undervisningen. Opplegget er utviklet av Vest-Lofoten vgs og Sortland vgs med faglig input hovedsakelig fra Nofima i Tromsø.

Bildet viser Finn Hartvigsen som fileterer torsk som nylig er brakt til land på Bjarkøy. Blodutredningene i fiskekjøttet viser konsekvensene av for hard behandling. Fisk som holdes levende kan imidlertid restitueres dersom ikke skadene blir for store. De andre personene på bildet: Forsker Silje Kristoffersen fra Nofima, faglærer Roger Nybakk fra Vest-Lofoten videregående skole, og i bakgrunnen står rådgiver i Nordland Fylkeskommune, Roar P. Jensen.

 – Elevene synes det er spennende, sier akvakulturlærer Ørjan Magne Olsen ved Sortland videregående skole. – De synes faget blir mer interessant når det er i utvikling; levendelagring viser nytenkning og innovasjon. Yrket blir mer attraktivt for ungdommene, mener han.

Finn Hartvigsen ved Vest-Lofoten vgs/ Lofoten Maritime Fagskole er av samme mening.  – Elevene synes det er interessant. De får være med å fange torsk levende, og holde dem i live i tanken vi har på kaia. Kvalitetseffekten av å behandle fisken riktig både under fangsten og etterpå blir veldig tydelig, og læringseffekten er derfor helt topp.

Hartvigsen peker også på en annen effekt ved at levende-konseptet er tatt inn i undervisningen.
– Levendefangst setter et sterkt fokus på fiskens kvalitet, og vi som skole har derfor blitt tvunget til å bli bedre på dette selv. Vi kan jo ikke bare fortelle elevene hva de burde gjøre, og så ikke praktisere det. Skolebåten har nå blitt oppgradert med nye containere og renner, utblødningskar, og håndteringssystem på dekk slik at vi kan lære elevene hvordan det helst bør gjøres. Dette er en direkte følge av INDUK-prosjektet. Det samme gjelder også det store karet på kaia hvor vi kan holde fisken levende i flere uker, forteller han.

INDUK-prosjektet har ført til økt kontakt mellom skolen og næringslivet. – Vi har god kontakt med næringslivet innenfor fiske og fangst, og ser at fiskerederne orienterer seg mot levendefangst-mulighetene. Nye båter som bygges i dag vil som regel alltid ha mulighet for å drive levendefangst. Kunnskapen vi tilbyr elevene er derfor midt i blinken. De får oppdatert kunnskap innenfor dette feltet, og kan ta det videre til sine arbeidsgivere når de er ferdig her. Vi ser også på hvordan levendefangst kan integreres i andre sammenhenger, for eksempel skipsførerutdanningen for fiskere, forteller Hartvigsen.

 

«Prosjektet har bidratt til å gjøre vår fiskeriutdanning enda mer aktuell og attraktiv, og kontakten med næringslivet har blitt tettere. Vi føler at vi er med på å utvikle fiskerifaget i riktig retning.»
      - Finn Axel Hartvigsen, avdelingsleder maritim avdeling, Vest-Lofoten videregående skole/ Lofoten Maritime Fagskole

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!