2021-12-21

Julehilsen fra Cod Cluster

Da nærmer den aller helligste tiden seg. Tiden for ettertanke og oppsummering, tiden for å senke skuldrene og tiden for å tenke fremover.

Cod Cluster legger nå sitt første år bak seg og vi kan vel si at det har vært et år fylt med humper, litt motbakker og heldigvis flere oppturer. Det ligger mye lærdom i det første driftsåret som Arena Pro-klynge og vi har noen spennende år framfor oss. Vi har akkurat fått beskjed om at finansieringen for 2022 er godkjent hos Innovasjon Norge så nå er det bare å ta fart og gi gass. Vi er også straks i mål med ny organisasjon, og Maiken og Ronny ansettes i 100% stillinger. Det gir oss økte ressurser og det gir oss økt fokus. Vi etablerer Cod Cluster AS og vi signerer avtale med Egga Utvikling om kjøp av tjenester.

I 2022 skal det landes flere store prosjekter og det skal landes mange mindre prosjekter; alle like viktige for de over 50 medlemmene i Cod Cluster og alle like viktige for å nå de felles mål som vi har satt. Vi skal få flere med oss på laget, vi skal utvide det geografiske nedslagsfeltet og vi skal bygge en sterk og hardfør organisasjon. Summen av alle dere gjør at vi vil lykkes med de målene som vi har satt og vi kommer til å lykkes - vi er Cod Cluster. Og straks det lettes opp igjen på restriksjonene så arrangerer vi en storstilt kick off for det nye Cod Cluster-året. Vi trenger å møtes på andre arenaer en teams og mobil.

Med ønske om en fredfylt julehøytid og et helt fantastisk 2022 fra alle oss i Cod Cluster.

Ørjan
Styreleder  

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!