2020-12-18

Julehilsen fra CodCluster

Annerledesåret er på hell, og julefreden er i ferd med å senke seg over landet. 2020 har vært et begivenhetsrikt år for Cod Cluster. Som alle andre er vi påvirket av Covid-19, og det har medført at aktiviteten ble annerledes enn planlagt. Samtidig ser vi mange av våre medlemmer har hatt stor aktivitet.  

Klyngen har vært gjennom flere store hendelser i løpet av året. En av de største er fusjonen av Arena Torsk og Arena Fish 365 til Cod Cluster. Det har vært en lang prosess, men nå som det er gjennomført, opplever vi at alle er fornøyde med utfallet, og er klare for til å brette opp ermene for i fellesskap å utvikle næringen. Klyngen består nå av over 50 medlemmer fra hele verdikjeden.  

I juni kom utlysningen fra Norwegian Innovation Clusters for Arena Pro. Programmet innebærer en finansiering av klyngearbeidet i fem år, med inntil seks millioner årlig. Cod Cluster var en av søkerne, og av ni søkere, var Cod Cluster en av fire som kom gjennom nåløyet. Dette betyr at klyngen har kommet opp i en helt ny divisjon, og både mulighetene for og ambisjonene om utvikling, er løftet betydelig. Det er et stort ansvar som hviler på alle i klyngen for en vellykket gjennomføring av dette utviklingsløpet.   

Nå har Cod Cluster fått på plass ny styringsgruppe med Ørjan Nergaard som leder, og er klare til å ta fatt på 2021. Det er mye usikkerhet rundt kommende vintersesong og marked, men samtidig oppleves det at det er stor utviklingsvilje og optimisme i næringen med store satsinger på mer levendelagring, intensivt torskeoppdrett og bearbeiding.

Klyngeadministrasjonen gleder seg stort til å fortsette å bidra til at denne dynamiske næringen skal fortsette sin utvikling og vekst.  

Vi ønsker alle en riktig god og fredfull jul og et godt og innholdsrikt 2021.  

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!