2021-06-29

Kickoff for samarbeid om praksis i høyere utdanning

Forrige uke arrangerte Norges fiskerihøgskole kickoff og workshop for den nye satsingen på praksis på Ishavshotellet i Tromsø. Med foredragsholdere som Anne Husebekk og statsråd Henrik Åsheim, sparket fiskerihøgskolen i gang prosjektet «Samarbeid om praksis i høyere utdanning» sammen med næringslivet. Cod Cluster var representert med Ronny og Trude fra administrasjonen, sammen med en rekke andre aktører som LO, NHO, Nofima, DIKU, SalMar, Nordlaks, Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge, Råfisklaget, Norfra, Nova Sea og Egga Utvikling.

 

Studenter fra det tverrvitenskapelige studieprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges fiskerihøgskole har siden 2015 fått tilbud om praksisopphold hos bedrifter i sjømatsektoren. Først var dette et valgfritt emne, men fra høsten 2020 er dette en obligatorisk del av programmet. På workshopen ble det løftet frem ulike erfaringer med studenter i praksis. Hva har fungert bra, hva har vært utfordringer for studenter og praksisbedrifter, og hva bør utvikles videre? 

Det ble diskutert hvordan arbeids- og næringsliv sammen med akademia skal jobbe for at praksis som læringsform kan styrkes og utvikles videre i studieprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges fiskerihøgskole. Vi ble presentert tankene rundt «Universitetsbedriften» og fikk komme med tilbakemeldinger på hva vi selv mener er de viktigste momentene i dette arbeidet. 


Selve konseptet «Universitetsbedriften» setter søkelys på bedriftenes rolle i praksis og skal legge til rette for gode prosesser, praktiske verktøy og metodikk som setter positivt læringsutbytte som mål for alle praksiskandidatene. Vi ble også utfordret til å komme med konkrete ideer og muligheter for videreutvikling av ordningen, med intensjon om å styrke kvaliteten på praksis som læringsarena på alle nivå.

Til høsten starter et nytt kull ved fiskerihøgskolen på sin 3-ukers praksis, fordelt over ukene (38, 42 og 46). Vil din bedrift være med på laget for å skape en enda bedre og mer næringsrelevant praksis for fiskeriskolestudentene? Ta kontakt med Trude på mail trude@egga.no, eller direkte med praksiskoordinator på Norges fiskerihøgskole Ingrid Hovda Lien på mail Ingrid.hovda.lien@uit.no 

NYHETSARKIV

Nyhetsbrev

Vi håper mange av dere vil gi oss spennende innspill, slik at vi kan nå våre høye felles ambisjoner om å videreformidle de mange gode historiene fra vår fantastiske næring!